header mail web

Publicatie nieuw GS1 Benelux datamodel FMCG & Foodservice

Belangrijkste wijzigingen:

 • Een nieuw attribuut 'Nutri-Score productcategorie' (nutritionalScoreProductCategoryCode) met een bijbehorende codelijst is toegevoegd. In dit attribuut geef je aan in welke Nutri-Score categorie het product valt. Dit wordt gebruikt om de Nutri-Score te berekenen.  
   
 • Wijziging in het gebruik van een attribuut: Het is niet langer voorwaardelijk verplicht om informatie te verstrekken over de gevaren- en voorzorgsaanduidingen op cosmetica in het attribuut Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen' (drugSideEffectsAndWarnings). De vereiste informatie moet voortaan worden opgenomen in het kenmerk ‘Aanvullende wettelijk verplichte productinformatie’ (compulsoryAdditiveLabelInformation). 
   

 • Voor producten gepubliceerd naar Nederland: Diverse verpakkingsattributen worden VOORWAARDELIJK VERPLICHT voor consumenten-, handels- en logistieke eenheden.  

 

Belangrijke nieuwe & gewijzigde waarschuwingen: 

 • Er wordt een tijdelijke waarschuwing toegevoegd om te helpen bij de migratie van de codewaarden 'NIX18' en 'PREGNANCY WARNING' van Code accreditatielogo/-keurmerk op verpakking' naar ‘Code Logo/Pictogram Gebruiksinformatie ' (enumerationValue). 
   

 • ‘Gevarenaanduidingencode (Hazard)' (hazardStatementsCode) wordt de belangrijkste trigger voor validaties met betrekking tot gevaarlijke goederen. Het aantal validaties is geoptimaliseerd.  
   

 • Een nieuwe validatie wordt getriggerd als de ‘Materiaal kleurcode' (packagingMaterialColourCodeReference) niet is ingevuld nadat ‘Code verpakkingsmateriaal' (packagingMaterialTypeCode) is verstrekt. 
   

 • Er wordt een nieuwe validatie toegevoegd om ervoor te zorgen dat het kenmerk ‘Aanduiding niet-verpakt of voorverpakt’ (variableTradeItemTypeCode) is ingevuld voor de GDM-groepen ‘Verse groenten en fruit’ of ‘Vers vlees’ als onderdeel van het GPC-classificatiesysteem. 
   

 • Er wordt een nieuwe validatie toegevoegd om aan te geven dat slechts 1 set btw-informatie (per doelmarkt) is toegestaan per product. 

 

Overige wijzigingen: 

 • Bijwerken of verduidelijken van instructies en verplichtingen voor verschillende attributen in het datamodel:
   
  • ‘Type verordening/richtlijn’ (regulationTypeCode) 
  • ‘Samengesteld verpakkingsmateriaal - Hoeveelheid verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialCompositionQuantity) 
  • 'Code grondstof in verpakking' (packagingRawMaterialCode) 
  • ‘Adres’ (contactAddress) 
  • ‘Contact GLN’ (gln) 
  • ‘Indicator allergeeninformatie verstrekt’ (isAllergenRelevantDataProvided) 
  • ‘Code Consumenten Verkoopvoorwaarden’ (consumerSalesConditionCode) 
  • ‘Classificatie verpakkingsmateriaal’ (packagingMaterialClassificationCodeReference) 
  • 'Materiaal kleurcode'(packagingMaterialColourCodeReference) 
    
 • Update validaties en codelijsten als gevolg van GPC wijzigingen en correcties of vertalingen in het datamodel. 

 

Meer informatie

Het nieuwe datamodel en het validatieoverzicht vind je op onze website in het Nederlands, Frans en Engels. Een volledig overzicht van alle wijzigingen vind je terug in de release notes. 

Vragen?

Neem contact met ons op via support@gs1belu.org of bel naar +32 2 229 18 88.

Blog
11/06/2024
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina:
Blog
11/06/2024
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina: