Belastingen en accijnzen

Het doel van deze richtlijnen voor belastinginformatie is om bedrijven in staat te stellen belastinggerelateerde informatie nauwkeuriger uit te wisselen met de ontvangers van gegevens van Fast Moving Consumer Goods (FMCG) op GS1 GDSN. De procedure om je BTW-gegevens correct door te geven via GS1 GDSN is in maart 2017 veranderd, en er zijn heel wat verschillende belastingen (BEBAT, accijnzen, Recupel, ...) aan de lijst toegevoegd.

Handleiding taksinformatie

Deze handleiding geeft alle nodige instructies om deze informatie op een gestandaardiseerde en begrijpelijke manier uit te wisselen.

Accijnzen

Heb je een product dat onderworpen is aan accijnzen? Vergeet dan zeker niet om ook deze codes mee in te geven via deze codelijst.