Healthcare User group

De user group is er op gericht om professionals van alle stakeholders* in de sector samen te brengen, waaronder ziekenhuizen, apotheken, farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen.

De doelstellingen van de user groep zijn als volgt:

  • Identificeren van nieuwe belangrijke domeinen die baat kunnen hebben bij de implementatie van GS1 standaarden (vb. clinical trials).
  • Samenwerking en kennisdeling tussen deelnemers van de werkgroep bevorderen.
  • De invoering en implementatie van GS1 standaarden in België en Luxemburg stimuleren door best practices en richtlijnen te ontwikkelen voor een succesvolle invoering.
  • Optreden als neutrale bron van informatie over standaarden richting regelgevende instanties of andere organisaties.
  • Lokale bedrijfsbehoeften verzamelen en deze opnemen in het wereldwijde proces voor standaardenbeheer.

Contact person: Patrick Ponsaerts

Vragen? Contacteer ons via healthcare@gs1belu.org.

*om deel te nemen, moet het bedrijf lid van GS1 Belgilux zijn