Wat betekenen de productstatussen in de tab ‘Mijn producten’?

De status van de productfiche in My Product Manager is op basis van:

 • De ingebouwde logische validaties.
 • De opgeslagen versie aanwezig in de interface.
  Indien je een status hebt waarbij de versie niet doorstroomt (bvb. vrijgave nodig, draft, ongeldig), zullen data-afnemers nog altijd de vorige versie van je productfiche ontvangen.

Welke actie moet je ondernemen?

Status Actie
Draft Vul je productfiche aan, valideer en geef vrij.
Draft
Vrijgave nodig
Vul je productfiche aan, valideer en geef vrij.
Onvolledig
Vrijgave nodig
Verbeter je fouten in je productfiche & geef de productfiche/-hiërarchie vrij zodat de update kan doorgaan.
Geldig
Vrijgave nodig
De productfiche bevat geen fouten, maar er zijn mogelijks wel foutmeldingen op niveau van de producthiërarchie. 
Geef je productfiche vrij en bekijk de foutmelding in het scherm. Los dit dan op in de productfiche.
Als er geen foutmelding is, klik je verder tot de interface aangeeft dat je hiërarchie is vrijgegeven.
Onvolledig
Stopgezet
Geen actie nodig
Geldig
Stopgezet
Geen actie nodig
Onvolledig Verbeter je fouten in de productfiche.
Geldig Geen actie nodig.
Opgelet! Ziet je afnemer de productfiche toch niet? Check dan deze 2 zaken:
 1. Publicatiesetting in de tab ‘Mijn publicaties’
 2. GDSN feedback in de tab ‘Mijn producten’

Deze statussen hebben onmiddellijk impact op:

 • Zichtbaarheid bij de afnemers van My Product Manager en GS1 GDSN
 • Beschikbaarheid GTIN in My Coupon Manager
 • Het datakwaliteitsrapport

Deze statussen hebben geen onmiddellijke impact op:

 • Auditrapport: Bij opstart van de iteratie nemen wij een snapshot van je productfiche in My Product Manager. Dit betekent dat wij gedurende de audit periode geen automatische trigger krijgen uit My Product Manager van eventuele updates in jouw data/de status van een product. Het is daarom belangrijk om ons op de hoogte te stellen via de helpdesk van eventuele wijzigingen in data/status die meegenomen dienen te worden bij de audit, zodat wij een aangepaste snapshot kunnen nemen van je data. Vervolgens kan deze wel in rekening gebracht worden bij het auditeren. Zo vermijd je ook retroactieve correctieve acties (na het uitvoeren van de audit met oude data).
 • Simulatierapport nieuw datamodel: voor het simulatierapport nemen wij een snapshot van de data aanwezig in My Product Manager op dat exacte moment. Als je wijzigingen doorvoert op basis van het simulatierapport zullen deze updates niet worden weergegeven in het simulatierapport.