Serial Shipping Container Code (SSCC)

Logistieke eenheden uniek identificeren met een SSCC

Een Serial Shipping Container Code (SSCC) wordt gebruikt om een logistieke eenheid uniek en eenduidig te identificeren en te kunnen traceren. Zo krijgt een pallet, die bestaat uit verschillende handelseenheden en die voor het transport wordt samengesteld, een SSCC om deze gedurende zijn transport en opslag uniek te kunnen identificeren. 

Een logistieke eenheid kan zowel homogeen als heterogeen samengesteld zijn.

Elke logistieke eenheid krijgt een verschillende SSCC. Eén jaar na afbraak van de eenheid mag de SSCC hergebruikt worden.

Structuur van een SSCC
 

Reeksnummer uitbreiding GS1 Bedrijfsprefix (54 M1 M2 ...) en serienummer (X1 X2 ...) Controle-cijfer
X  5   4  M1 M2 M3 M4 M5 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 C
 5   4  M1 M2 M3 M4 M5 M6 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
 5   4  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
 5   4  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X1 X2 X3 X4 X5 X6
 5   4  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 X1 X2 X3 X4 X5

De SSCC is het element dat de fysieke goederenstroom met de achterliggende informatiestroom verbindt. Aan de hand van het GS1 Logistiek Etiket kan een logistieke eenheid doorheen de volledige toeleveringsketen getraceerd worden. De SSCC wordt verplicht vermeld op het logistiek etiket (in barcodevorm) en wordt op iedere plaats in de keten gescand.