Werkgroepen en comités

 

Binnen GS1 Belgium & Luxembourg zijn er verschillende organen die op verschillende niveaus bijdragen aan het beleid en de activiteiten. 

Stuurgroepen en werkgroepen ter ondersteuning van onze Raad van Bestuur. Hun agenda wordt bepaald door onderzoeksvragen vanuit GS1 Global of GS1 in Europe, specifieke opdrachten vanuit de Raad van Bestuur en vragen vanuit de markt. Zij proberen een antwoord te geven door oplossingen te zoeken binnen de standaarden en waar nodig input te leveren voor de uitbreiding daarvan.

De leden van de comités zijn vertegenwoordigers van onze leden (fabrikanten en distributeurs) met ruime ervaring en expertise in het vakgebied. Oplossingen die door de comités worden goedgekeurd, worden via de CEO aan de Raad van Bestuur meegedeeld. Indien een comité geen consensus kan bereiken, beslist de Raad van Bestuur over het verdere verloop van de actie. 

De Raad van Bestuur, de CEO of de comités zelf kunnen ook tijdelijke werkgroepen oprichten om specifieke kwesties binnen een vakgebied te behandelen. Zij rapporteren aan het betrokken comité, dat op zijn beurt - via de Algemeen Directeur - de oplossingen meedeelt aan de Raad van Bestuur. De werkgroepen zijn samengesteld uit deskundigen van de aangesloten bedrijven, afhankelijk van het onderwerp in kwestie.

De volgende organen beheren de governance van GS1 Belgilux en op Benelux-niveau:

Sectorale Ondernemingsraad/ Top2Top

De sectorale bedrijfsraad geeft input op C-niveau voor de sectorvisie, strategie en het beleid voor productinformatie en supply chain management op sectorniveau.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft tot doel het opstellen van projectvoorstellen en het aansturen van de realisatie van projectplannen in opdracht van het bestuur.

Werkgroepen

Werkgroepen hebben tot doel om in opdracht van de stuurgroepen oplossingen te ontwikkelen voor bedrijfsvraagstukken op basis van GS1 standaarden. Werkgroepen leggen implementatieprojecten voor aan de Stuurgroep en voeren deze na goedkeuring uit. De permanente sectorale werkgroepen beheren en onderhouden de implementatie van GS1 standaarden voor hun respectievelijke sector. Het kan gaan om operationele of niet-operationele kwesties. 

 

Overzicht van de permanente comités en de werkgroep

Board of directors (board)

Working Group Future of barcodes

Het doel van de werkgroep "Future of Barcodes" is onze Belgilux-leden te begeleiden bij de wereldwijde overgang naar 2D barcodes voor de Point-of-Sale. Dit omvat een sensibiliseringscampagne over het gebruik en de business cases, opleiding, verificatie en elke andere vorm van ondersteuning. Samen zullen we leren van elkaars implementatie en bijdragen tot een Europees migratieplan.

Contactpersoon: Karen Arkesteyn

 

Belgilux working group transactional data

De Belgilux-werkgroep “Transactionele Data” heeft als doel het onderhouden van de HO2C-scenario’s (data-elementen en bijbehorende validatieregels).
HO2C is een binnenlands en sectorgerelateerd formaat. Om de toekomst veilig te stellen, zal ook de focus liggen op sector- en grensoverschrijdend factureren.
In deze rol beoordeelt de werkgroep elke wijzigingsaanvraag.
 

Contactpersonen: Johan Vernimme en Dennis De Cat van GS1 Belgilux.

Meer info

 

FMCG & Foodservice

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org.

 

Belgilux Top2Top

Het doel van deze Top2Top is om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren tussen het C-niveau van merken en detailhandelaren en GS1 om gemeenschappelijke strategische doelstellingen te bespreken.

Contactpersoon: Jan Somers

Benelux Steering Committee Product Master Data

Het doel van de Steering Committee Product Master Data is het opstellen projectvoorstellen en sturen op realisatie van projectplannen i.v.m. het uitwisselen van gestandaardiseerde productinformatie binnen de keten, waartoe de Nederlandse Business Council en de Raad van Bestuur van GS1 Belgilux opdracht heeft gegeven. 

Contactpersoon: Raphaël Ghaye GS1 Belgilux, Jerry Tracey GS1 NL

Meer info

 

Benelux Maintenance Group Product Master Data

De Benelux Maintenance Group Product Master Data onderhoudt het datamodel (gestandaardiseerde productfiche) en de bijbehorende validatieregels die gebruikt worden om productinformatie via GS1 GDSN uit te wisselen binnen de Benelux.

Vanuit die rol beoordeelt het orgaan elk wijzigingsverzoek hierop. Deze werkgroep rapporteert aan het Benelux Steering Committee Product Master Data

Andere gespecialiseerde werkgroepen rond productinformatie leggen hun afgewerkte  stukken aan de Benelux Maintenance Group voor.

Sinds 20 november 2021 is de Benelux Maintenance Group enkel nog bevoegd voor een deel van de productfiche: de lokale Benelux laag van het Global Data Model die productkenmerken bevat die enkel in de Benelux worden gebruikt. 

De Europese laag met productkenmerken die in heel Europa verwacht worden en de wereldwijde laag en kern met productkenmerken die wereldwijd uitgewisseld worden, worden respectievelijk door de European Maintenance Group en de Global Maintenance Group beheerd.  In die beide organen zitten vertegenwoordigers van de Benelux Maintenance Group.
 

Contactpersoon: Bo Pincket GS1 Belgilux, Jan Schimmel GS1 Nederland

Meer info

Benelux Werkgroep Harmonisatie en wederzijdse erkenning van de datakwaliteitsprogramma's

Het doel van de Benelux Werkgroep Harmonisatie en wederzijdse erkenning van de datakwaliteitsprogramma's is om een aanbeveling te doen over de harmonisatie van de bestaande datakwaliteitsprogramma's door GS1 Belgium & Luxembourg en GS1 Netherlands en wederzijdse erkenning van het GS1 Belgium & Luxembourg datakwaliteitsprogramma door GS1 Netherlands en vice versa.

Contactpersoon: Raphaël Ghaye GS1 Belgilux, Jerry Tracey GS1 NL

Meer informatie

 

Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Vragen over een comité voor deze sector? Bekijk de deelnemersorganisatie of contacteer ons via diy@gs1belu.org.

 

Benelux Onderhoudsgroep

De Onderhoudsgroep beheert, onderhoudt en ontwikkelt GS1 standaarden op basis van de ontwikkelingen en vragen van de markt. Het startpunt is het oplossen van business issues en het optimaliseren van uitwisseling. Het uiteindelijke resultaat is het waarborgen van de GS1 standaarden (implementatieconventie).

Daarbij kan de Onderhoudsgroep waar nodig tijdelijke werkgroepen oprichten. Bijvoorbeeld werkgroepen om een specifiek onderdeel van het datamodel te optimaliseren, of dit nu een klasse/segment van bricks is, of werkgroepen over één of meerdere specifieke attributen die geoptimaliseerd moeten worden voor meerdere bricks.

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Zhangli Pollet

GS1 NL: Rob Bouwels

 

Meer info

Benelux Stuurgroep

De doelstelling van de stuurgroep is het aansturen richting de verwezenlijking van projecten waaraan het GS1 business council zich gecommiteerd heeft binnen de termijn die in de business case werd vastgelegd.

De stuurgroep heeft ook als doel om projectplannen te ontwikkelen en voor te bereiden met instructies van de Business Council, of bij voldoende steun binnen de stuurgroep wordt dit in-house gedaan binnen de grenzen van het GS1 beleidsplan en zonder vertragende factoren. 

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Sarah Lard

GS1 NL: Marco Van der Lee

 

Meer info

Benelux Business Council

De doelstelling van de Business Council is het bepalen van de visie en het beleid in de sector. Op basis daarvan stelt de Business Council prioriteiten voor de business issues en committeert het zich aan de projecten die de Stuurgroep opzet.

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Sarah Lard

GS1 NL: Jerry Tracey

Meer info

Gezondheidszorg

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via healthcare@gs1belu.org.

 

Healthcare Comité

De doelstelling van het Heathcare comité is het bepalen van de visie, het beleid en de prioriteit van de sector, en dit op basis van de Globale Healthcare 5-jarenstrategie (2018-2022). 

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Werkgroep Aggregation of Serialized Medicinal Products

De doelstelling van de werkgroep Aggregation of Serialized Medicinal Products is het opstellen van een richtlijn met aanbevelingen voor verschillende stakeholders in de sector gebaseerd op GS1 standaarden in België en Luxemburg.

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Werkgroep ECHO Program

De doelstelling van de ECHO werkgroep is het vergemakkelijken van de implementatie van GS1 GDSN voor alle stakeholders in de gezondheidszorgsector door middel van een gemeenschappelijk overeengekomen datamodel en het ondersteunen van de pilot.

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info