Werkgroepen en comités

 

Binnen GS1 Belgium & Luxembourg zijn er verschillende organen die op verschillende niveaus bijdragen aan het beleid en de activiteiten. 

Stuurgroepen en werkgroepen ter ondersteuning van onze Raad van Bestuur. Hun agenda wordt bepaald door onderzoeksvragen vanuit GS1 Global of GS1 in Europe, specifieke opdrachten vanuit de Raad van Bestuur en vragen vanuit de markt. Zij proberen een antwoord te geven door oplossingen te zoeken binnen de standaarden en waar nodig input te leveren voor de uitbreiding daarvan.

De leden van de comités zijn vertegenwoordigers van onze leden (fabrikanten en distributeurs) met ruime ervaring en expertise in het vakgebied. Oplossingen die door de comités worden goedgekeurd, worden via de CEO aan de Raad van Bestuur meegedeeld. Indien een comité geen consensus kan bereiken, beslist de Raad van Bestuur over het verdere verloop van de actie. 

De Raad van Bestuur, de CEO of de comités zelf kunnen ook tijdelijke werkgroepen oprichten om specifieke kwesties binnen een vakgebied te behandelen. Zij rapporteren aan het betrokken comité, dat op zijn beurt - via de Algemeen Directeur - de oplossingen meedeelt aan de Raad van Bestuur. De werkgroepen zijn samengesteld uit deskundigen van de aangesloten bedrijven, afhankelijk van het onderwerp in kwestie.

De volgende organen beheren de governance van GS1 Belgilux en op Benelux-niveau:

Sectorale Ondernemingsraad/ Top2Top

De sectorale bedrijfsraad geeft input op C-niveau voor de sectorvisie, strategie en het beleid voor productinformatie en supply chain management op sectorniveau.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft tot doel het opstellen van projectvoorstellen en het aansturen van de realisatie van projectplannen in opdracht van het bestuur.

Werkgroepen

Werkgroepen hebben tot doel om in opdracht van de stuurgroepen oplossingen te ontwikkelen voor bedrijfsvraagstukken op basis van GS1 standaarden. Werkgroepen leggen implementatieprojecten voor aan de Stuurgroep en voeren deze na goedkeuring uit. De permanente sectorale werkgroepen beheren en onderhouden de implementatie van GS1 standaarden voor hun respectievelijke sector. Het kan gaan om operationele of niet-operationele kwesties. 

 

Overzicht van de permanente comités en de werkgroep

governance

Werkgroep Future of data exchange

Het doel van deze werkgroep is om beter te begrijpen welke informatie wordt gevraagd door distributeurs buiten het GS1 GDSN-netwerk en My Product Manager. Zo zal GS1 Belgilux een volledige analyse kunnen uitvoeren om te bepalen of een gemeenschappelijke oplossing op de markt kan worden gebracht, of dat er nieuwe tools ter beschikking moeten worden gesteld van onze leden.

Contactpersonen: Raphaël Ghaye en Bo Pincket

Meer info

Werkgroep Future of Digital assets

Het beschikbaar stellen van productafbeeldingen is essentieel geworden in een steeds meer digitale wereld. Beelden worden nog steeds heel vaak op een niet-gestandaardiseerde en ongecontroleerde manier uitgewisseld tussen distributeurs en leveranciers. Deze werkgroep zal de rol van GS1 Belgilux en My Product Manager bij de uitwisseling van deze beelden moeten bepalen.

Contactpersonen: Raphaël Ghaye en Bo Pincket

Meer info

 

Belgilux working group transactional data

De Belgilux-werkgroep “Transactionele Data” heeft als doel het onderhouden van de HO2C-scenario’s (data-elementen en bijbehorende validatieregels).
HO2C is een binnenlands en sectorgerelateerd formaat. Om de toekomst veilig te stellen, zal ook de focus liggen op sector- en grensoverschrijdend factureren.
In deze rol beoordeelt de werkgroep elke wijzigingsaanvraag.
 

Contactpersonen: Johan Vernimme en Dennis De Cat van GS1 Belgilux.

Meer info

 

FMCG & Foodservice

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org.

 

Belgilux Top2Top

Het doel van deze Top2Top is om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren tussen het C-niveau van merken en detailhandelaren en GS1 om gemeenschappelijke strategische doelstellingen te bespreken.

Contactpersoon: Jan Somers

Benelux Maintenance Group Product Master Data

De Benelux Maintenance Group Product Master Data onderhoudt het datamodel (gestandaardiseerde productfiche) en de bijbehorende validatieregels die gebruikt worden om productinformatie via GS1 GDSN uit te wisselen binnen de Benelux.

Vanuit die rol beoordeelt het orgaan elk wijzigingsverzoek hierop. Deze werkgroep rapporteert aan het Benelux Steering Committee Product Master Data

Contactpersonen: Bo Pincket GS1 Belgilux, Jan Schimmel GS1 Nederland

Meer info

Werkgroep Future of Data quality

Betrouwbare productinformatie is essentieel om de traceerbaarheid, veiligheid en naleving van de regelgeving te garanderen. Het maakt ook een efficiënter voorraadbeheer mogelijk, vermindert verspilling en versterkt het consumentenvertrouwen. Het doel van deze werkgroep zal zijn om de huidige obstakels en toekomstige behoeften beter te begrijpen, en om een consensus te bereiken tussen de eisen van distributeurs en die van hun leveranciers. 

Contactpersoon: Raphaël Ghaye

Meer info

 

Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Vragen over een comité voor deze sector? Bekijk de deelnemersorganisatie of contacteer ons via diy@gs1belu.org.

 

Benelux Onderhoudsgroep

De Onderhoudsgroep beheert, onderhoudt en ontwikkelt GS1 standaarden op basis van de ontwikkelingen en vragen van de markt. Het startpunt is het oplossen van business issues en het optimaliseren van uitwisseling. Het uiteindelijke resultaat is het waarborgen van de GS1 standaarden (implementatieconventie).

Daarbij kan de Onderhoudsgroep waar nodig tijdelijke werkgroepen oprichten. Bijvoorbeeld werkgroepen om een specifiek onderdeel van het datamodel te optimaliseren, of dit nu een klasse/segment van bricks is, of werkgroepen over één of meerdere specifieke attributen die geoptimaliseerd moeten worden voor meerdere bricks.

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Zhangli Pollet

GS1 NL: Rob Bouwels

 

Meer info

Benelux Stuurgroep

De doelstelling van de stuurgroep is het aansturen richting de verwezenlijking van projecten waaraan het GS1 business council zich gecommiteerd heeft binnen de termijn die in de business case werd vastgelegd.

De stuurgroep heeft ook als doel om projectplannen te ontwikkelen en voor te bereiden met instructies van de Business Council, of bij voldoende steun binnen de stuurgroep wordt dit in-house gedaan binnen de grenzen van het GS1 beleidsplan en zonder vertragende factoren. 

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Raphaël Ghaye

GS1 NL: Marco Van der Lee

 

Meer info

Benelux Business Council

De doelstelling van de Business Council is het bepalen van de visie en het beleid in de sector. Op basis daarvan stelt de Business Council prioriteiten voor de business issues en committeert het zich aan de projecten die de Stuurgroep opzet.

Contactpersonen:

GS1 Belgilux: Raphaël Ghaye

GS1 NL: Jerry Tracey

Meer info

Gezondheidszorg

Vragen over een comité voor deze sector? Contacteer ons via healthcare@gs1belu.org.

 

Healthcare Comité

De doelstelling van het Heathcare comité is het bepalen van de visie, het beleid en de prioriteit van de sector, en dit op basis van de Globale Healthcare 5-jarenstrategie (2023-2028). 

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info

Healthcare User Group

De user group is er op gericht om professionals van alle stakeholders leden van GS1 Belgilux in de sector samen te brengen, waaronder ziekenhuizen, apotheken, farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen.

Contactpersoon: Patrick Ponsaerts

Meer info