Kan ik via Excel productfiches aanmaken of updaten?

Een Excel export van je productfiches kan je o.a. gebruiken om:

 • Je huidige data aan te passen;
 • Nieuwe artikelen aan te maken. Dit doe je dan via de lege lijnen in het bestand, die je aanvult met nieuwe data.

Opgelet! Gebruik een oude export niet meer om nadien weer in te laden. Het is mogelijk dat je export-bestand ondertussen verouderd is (door bijvoorbeeld aanpassingen in het datamodel door een release), en dus niet meer kan gelezen worden als je het nadien oplaadt.

Data downloaden

Optie 1: Vanuit de tab "Mijn Producten"

 1. Om 1 gelijkaardig artikel te exporteren als template voor een nieuw artikel
 2. of een groep artikelen na het opzetten van een filter om gegevens in bulk aan te passen.

Optie 2: Vanuit de tab "Mijn Acties"

Gebruik deze functie als je bijvoorbeeld een specifieke lijst met GTINs hebt die je wilt downloaden

Data aanpassen

In het gedownloade Excel-bestand zal elke kolom een veld voorstellen dat ingevuld werd in je productfiche. Het is daarom belangrijk om een correcte fiche te hebben als referentie. 
Gebruik deze als basis om alle informatie op orde te zetten. Hiermee zal je foutmeldingen rond foute attributen, codes of waardes kunnen vermijden.

Goed om weten

Do's
 • Exporteer een fiche die helemaal juist was: door de lege lijnen eronder aan te vullen + data door te trekken maak je nieuwe fiches aan.
 • Je mag kolommen verplaatsen of verbergen. Kolommen wissen = data uit My Product Managerverwijderen
 • Gebruik de codelijsten
 • 1 lijn per GTIN, ook al is het voor verschillende doelmarkten
   
Don'ts
 • Op oude Excels werken: we updaten regelmatig My Product Manager, dus werk steeds vanuit een nieuwe template.
 • Te veel data in 1 keer inladen/aanpassen: als je iets fout doet, weet je niet waar het mis ging.
 • Lege kolommen inladen.
 • Onvolledige GTIN’s inladen: ze moeten uit 14 cijfers bestaan

Importeer uit Excel en bekijk het foutenrapport

Opgelet! Bij artikelen die foutmeldingen of waarschuwingen hebben zal de vrijgave van de fiches niet automatisch gebeuren. Je moet het foutenrapport gebruiken om na te gaan welke fouten je hebt en op welke artikelen. Je kan deze dan opnieuw via Excel aanpassen of rechtstreeks in de interface.