Instructies voor merk en productomschrijving

In het GS1 datamodel Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier staat per tekstveld een standaard format en instructie om de juiste gegevens in te vullen in My Product Manager. Bij het invoeren van gegevens over de commerciële attributen, worden deze regelmatig foutief en niet consistent ingevuld. Voornamelijk bij attributen zoals merknaam en productomschrijving. Hiervoor heeft GS1 instructies met voorbeelden opgemaakt. Deze zijn hieronder te raadplegen:

merk en productomschrijving

Let op: In april 2023 zijn er op verzoek van de sector wijzigingen doorgevoerd in de instructies voor deze commerciële tekstvelden om het invoeren makkelijker te maken. Neem de instructies nog eens goed door.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Het attribuut ‘Commerciële benaming’ hoef je niet meer in te voeren. Alleen het attribuut ‘Productomschrijving’ goed invullen is voldoende.
  • Diverse wijzigingen in de instructie voor 'Korte productnaam'.
  • Er zijn voorbeelden toegevoegd voor hoe je bij het attribuut ‘Productomschrijving’ afmetingen en diameters moet invoeren. Voorbeeld: Voldux konijnenhok 134.5x73x110cm wit.
  • Het attribuut ‘Functionele productnaam’ geeft aan wat het product is. In één woord moet je duidelijk maken wat het is. Voorbeelden: vijverslang, mestkorrels.
  • Als het product Unique Selling Points (USP’s) heeft, vul dan voor elk USP een aparte regel in. De tekst van alle USP’s samen neem je op in het attribuut ‘Marketinginformatie’. Bijvoorbeeld: Uitbundige bloei en gezonde groei en 100% gerecycleerde fles.

Vragen?

Bekijk onze richtlijnen over digital assets

Contacteer ons via diy@gs1belu.org of via +32 2 290 57 75.