Barcodes op boeken en tijdschriften

Boeken

Uitgevers van boeken hebben twee opties om hun boeken identiek te identificeren:

 • Gebruik maken van de ‘klassieke’ GTIN-13 nummeringsstructuur. In dit geval moet de uitgever lid worden van GS1 Belgium & Luxembourg en een GS1 bedrijfsprefix aanvragen. Elke titel van een publicatie krijgt een verschillend GTIN-13.

 • Gebruik maken van het internationale ISBN nummeringssysteem. Een ISBN-nummer bestaat uit het 'GS1-bookland' prefix 978 of 979, gevolgd door 9 cijfers van het unieke boeknummer en het controlecijfer. Vraag uw ISBN nummer aan bij: www.boekenbank.be als u gevestigd bent in Vlaanderen of Brussel en bij www.afnil.org als u gevestigd bent in Wallonië.
Tijdschriften

Kranten en tijdschriften

Uitgevers van kranten en tijdschriften hebben twee opties om te nummeren:

 • Gebruik maken van de ‘klassieke GTIN-13 nummeringsstructuur’. In dit geval moet de uitgever lid worden van GS1 Belgium & Luxembourg en een GS1 bedrijfsprefix aanvragen. Elke titel van een publicatie krijgt een verschillend GTIN-13. Zo zal de maandag editie van krant X een ander nummer krijgen dan de dinsdag editie van dezelfde krant.

 • Gebruik maken van het internationale ISSN nummeringssysteem. Een ISSN nummer bestaat uit het GS1 prefix 977, gevolgd door 7 cijfers van het ISSN nummer, 2 reserveposities (ter identificatie van bijvoorbeeld speciale edities - standaard nemen deze posities de waarde 00 aan), en het controlecijfer. Voor meer informatie: contacteer de Koninklijke Bibliotheek van België op issn@kbr.be.

Op boeken, kranten en tijdschriften kan extra informatie in een tweede barcode of ‘add-on code' weergeven. Op boeken is de weergave van deze extra informatie (zoals herdruk) facultatief. Kranten en tijdschriften krijgen altijd een add-on code (2 of 5 cijfers) voor de weergave van het reeksnummer. 

2-cijferige reeksnummers worden als volgt toegekend:

 • Dagbladen (of meer algemeen, publicaties die meerdere malen per week verschijnen): de publicaties van elke afzonderlijke dag van de week worden beschouwd als verschillende handelseenheden en moeten met een apart GTIN geïdentificeerd worden. In de add-on code wordt het nummer van de week weergegeven.
 • Weekbladen: nummer van de week (01-53)
 • Tweewekelijkse bladen: nummer van de eerste week van de respectievelijke periode (01-53)
 • Maandbladen: nummer van de maand (01-12)
 • Tweemaandelijkse publicaties: nummer van de eerste maand van de respectievelijke periode (01-12)
 • Driemaandelijkse publicaties: nummer van de eerste maand van de respectievelijke periode (01-12)
 • Seizoenpublicaties: Eerste cijfer = laatste cijfer van het jaar; tweede cijfer = 1 lente, 2 zomer, 3 herfst, 4 winter
 • Halfjaarlijkse publicatie : Eerste cijfer = laatste cijfer van het jaar; tweede cijfer = nummer van het eerste seizoen in de respectievelijke periode.
 • Jaarbladen: Eerste cijfer = laatste cijfer van het jaar; tweede cijfer = 5.
 • Speciale publicatieperiodes: opeenvolgende nummering van 01 tot 99.