Single Use Plastics (SUP)

Voor de Nederlandse doelmarkt is het mogelijk om data met betrekking tot Single Use Plastics (SUP) te delen met data-afnemers via de GS1 datapool. Deze informatie wordt gebruikt om de extra toeslag te berekenen en om te voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Voor gedetailleerde informatie over de regelgeving en welke verpakkingen worden beschouwd als Single Use Plastic, verwijzen wij je graag naar de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Verpact.
 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Sinds 3 juli 2021 is de Europese richtlijn betreffende Single Use Plastics (ook wel bekend als de 'SUP-richtlijn') van kracht. Deze richtlijn omvat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die sinds januari 2023 van kracht is. Dit houdt in dat producenten verplicht zijn een bijdrage te betalen aan Verpact, om de kosten voor het opruimen van zwerfafval te vergoeden aan publieke gebiedsbeheerders.

Voor meer informatie over deze regelgeving en de verplichtingen die hieruit voortvloeien, verwijzen wij je graag naar de website van het ministerie.

Meerprijs

Vanaf 1 juli 2023 zal er een extra toeslag gelden voor kunststof bekers voor eenmalig gebruik en voedselverpakkingen waaruit direct geconsumeerd kan worden zonder verdere bereiding van het voedsel. Je kan de specifieke verpakkingen raadplegen om te zien welke hiervoor in aanmerking komen.

Je kan deze data delen via de GS1 datapool

In het datamodel vind je alle beschikbare velden. Voor het invullen van de extra toeslag gebruik je het veld 'Code belasting classificatie' (dutyFeeTaxClassificationCode) en selecteer je een waarde uit de codelijst:

 • SUP Meerprijs van toepassing (SUP_FEE_APPLICABLE)
 • SUP Meerprijs niet van toepassing (SUP_FEE_NOT_APPLICABLE)

Stappenplan

Na het invoeren van bovenstaande informatie volg je het onderstaande stappenplan om te voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

1. De volgende 2 velden hebben een vaste waarde

 • 'Aanvullende productclassificatiewaarde' (additionalTradeItemClassificationCodeValue): Vul hier de waarde 'SUP' in. *
 • 'Code voor aanvullende productclassificatie' (additionalTradeItemClassificationSystemCode): Vul hier de waarde 'Supplier Assigned’ (8) in. *

* Indien je de webinterface van My Product Manager gebruikt worden deze 2 velden automatisch ingevuld

2. Geef aan of het artikel voldoet aan de definitie van Single Use Plastics

Dit doe je door in het veld 'SUP Indicator' (additionalTradeItemClassificationPropertycode) de waarde ‘TRUE’ in te voeren.

3. Geef aan uit hoeveel eenheden de verpakking bestaat

Dit zijn alle verpakkingseenheden die kunststof bevatten en speciaal ontworpen zijn om van elkaar te worden losgemaakt voordat het product geconsumeerd wordt. 
Gelieve het aantal verpakkingseenheden in te vullen in het veld 'Aantal SUP' (propertyMeasurement) en in het veld ‘Eenheid aantal SUP’ (propertyMeasurement/@measurementUnitCode) selecteer je de waarde ‘Stuks (piece)’ (H87). * 

* Indien je de webinterface van My Product Manager gebruikt wordt dit veld automatisch ingevuld.

4 Geef aan in welke categorie het artikel thuishoort

Gebruik hiervoor het veld 'SUP Categorie' (propertyDescription) en gebruik een van de volgende codes:

 • Drinkbeker (CUP)
 • Voedselverpakking (CONTAINER)
 • Wikkel (WRAPPER)
 • Zak (BAG)
 • Fles (BOTTLE)
 • Deksel (LID)
 • Bestek (CONSUMPTION_UTENSIL)
 • Roerstaafje (STIRRER)
 • Rietje (STRAW)

In het veld ‘SUP Categorie taalcode’ (propertyDescription/@languageCode) dien je altijd de waarde ‘Nederlands’ (nl) in te vullen*.

*Indien u de webinterface van My Product Manager gebruikt wordt dit veld automatisch ingevuld.

Voorbeeld SUP verpakking

Het is belangrijk om de vereiste informatie nauwkeurig in te voeren, zodat de juiste classificatie en berekening van de extra toeslag plaatsvindt, en om te voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot Single Use Plastics.

Het onderstaande voorbeeldproduct dient als hulpmiddel bij het invoeren van verpakkingsinformatie met betrekking tot SUP in de GS1 datapool.
Hiermee kan je de benodigde gegevens correct en efficiënt registreren.
 

Voorbeeld SUP verpakking