GS1 Global Data Synchronisation Network (GS1 GDSN)

Globale data-uitwisseling via de Central Data Bank

Met het GS1 Global Data Synchronisation Network (GS1 GDSN) kan je wereldwijd correcte en up-to-date productgegevens uitwisselen met jouw handelspartners. Via het netwerk synchroniseer je logistieke en etiketinformatie alsook digitale bestanden (PDF, foto, MSDS, enz.) met jouw handelspartners over de hele wereld op gestandaardiseerde en elektronische wijze. Eén van de gecertificeerde GS1 GDSN datapools is de Central Data Bank (CDB) van GS1 Belgium & Luxembourg. In deze datapool bevindt zich de data die door GDSN verspreid wordt.

GS1 GDSN schema

 

Voordelen:

 • Vanuit één lokale datapool globaal productinformatie uitwisselen met aangesloten handelspartners.
 • Synchronisatie: elke wijziging in de productdatabase van één bedrijf wordt automatisch en onmiddellijk meegedeeld aan alle partners waarmee men verbonden is.
 • 1 definitie per veld, 1 veldenlijst per sector en/of doelmarkt.
 • Ruggengraat voor Electronic Data Interchange (EDI) en goede datakwaliteit.

 

Central Data Bank

De CDB is de GS1 GDSN gecertificeerde lokale datapool van GS1 Belgium & Luxembourg. Voor de technische ondersteuning werken wij samen met atrify GMBH. De CDB is toegankelijk voor alle bedrijven die lid zijn van GS1 Belgium & Luxembourg of van een andere GS1 organisatie. Gebruikers betalen een specifieke (jaarlijkse) bijdrage. 

CDB voor data-aanbieders

Gegevens kunnen op 3 verschillende manieren opgeladen worden in de CDB: 

 • manuele data-invoer via online (sectorspecifieke) omgevingen
 • via Excel-imports/exports
 • geautomatiseerd vanuit een ERP/PIM-systeem (via AS2 of sFTP connectie).

CDB voor data-afnemers

Gegevens kunnen op verschillende manieren afgehaald worden van de CDB:

 • Via een (sectorspecifieke) online omgeving waar je de gegevens manueel kan consulteren en downloaden naar een Excel-bestand. Toegang tot deze omgeving vereist een extra bijdrage.
  • Via een (sectorspecifieke) online omgeving waar je de gegevens kan consulteren. Toegang tot deze omgeving vereist een extra bijdrage.
  • Geautomatiseerde aanlevering van gegevens in XML formaat via AS2 of sFTP connectie.

De specifieke omgevingen, datamodellen (welke informatie per product ingevuld moet worden) en validatieregels kunnen verschillen per sector. Gelieve deze te consulteren via de sectorpagina’s.