Kwart voor twaalf voor datakwaliteit

Vijf voor twaalf voor betere datakwaliteit

“My Product Manager, het succesvolle platform van GS1 Belgilux met 1750 leveranciers en 60 data afnemers, kan enkel maar succesvol blijven als de productdata door de data afnemers vertrouwd kan worden. En dat is spijtig genoeg nu niet het geval. De datakwaliteit moet dringend omhoog, “ zegt Jan Somers, de CEO van GS1 Belgilux.
“Slechts 11% van de leveranciers slaagt voor de audit en haalt de target van 96%. Dit moet beter, zeker nu het aantal data afnemers snel toeneemt ook voor de foodservice en groothandels." 

scan a product

Want kwaliteitsvolle productinformatie is vandaag de dag niet meer uit onze huidige samenleving weg te denken. Bijna alle winkels beschikken nu over een online webshop wat zowel retailers als eindconsumenten vragende partij maken voor up-to-date productinformatie. Het auditprogramma en de logische validatieregels in My Product Manager zijn de middelen bij uitstek om specifiek de productinformatie voor voorverpakte voedingsmiddelen up-to-date te zetten en te houden. 

Het auditprogramma is verplicht voor alle leveranciers van prepacked food. GS1 deelt vanaf nu ook de lijst met de leveranciers die niet willen deelnemen, met de data afnemers zodat deze laatsten een weloverwogen besluit kunnen nemen wat betreft de samenwerking. Onjuiste productinformatie heeft immers een impact op alle niveaus van de supply chain, van de fabrikant tot de finale consument. 

 

Let’s get back in time 

Jan Somers
Jan Somers, CEO GS1 Belgium & Luxembourg

Jan Somers, CEO GS1 Belgium & Luxembourg, deelt de eerste resultaten en inzichten.

Het GS1 auditprogramma startte met een pilootproject in 2021 met 12 leveranciers en 600 producten in scope.

Naar aanleiding van dit pilootproject werden zaken bijgestuurd zodat de eerste auditperiode (‘iteratie’) vorig jaar in juni 2021 van start kon gaan.

Sinds het pilootproject heeft GS1 Belgilux vooral kunnen bijsturen op het inhoudelijk kwalitatiever auditeren en het nog strikter toepassen van de beoordelingscriteria, ook in geval van specifieke of uitzonderingssituaties.

“Ondertussen kan ik met trots zeggen dat de tweede auditperiode afgesloten werd en dat in mei 2022 een derde iteratie gestart is."

"Dankzij het auditprogramma zijn leveranciers in staat te leren uit de gemaakte fouten en kunnen zij deze gaandeweg corrigeren in hun productfiches in een GDSN-datapool of My Product Manager.” aldus Jan. 

De productfiches moeten twee controleposten doorstaan, enerzijds de validatieregels in My Product Manager en anderzijds het verplichte auditprogramma.

Dit garandeert een optimale check op de datakwaliteit.

logo My Audits

Het verplichte auditprogramma gaat namelijk inhoudelijk nog dieper in op wat de validatieregels missen, bijvoorbeeld of een ingevulde waarde wel degelijk correct is of in de juiste taal werd ingevuld.

“Wij zijn matig tevreden met de eerste resultaten behalve de stijging van de datakwaliteit tussen de initiële audit en de re-audit. Er is echter nog veel werk aan de winkel om de initiële datakwaliteit hoger te krijgen. Alsook om een betere score te halen op het aantal productfiches dat volledig in orde is na feedback & re-audit” analyseert Jan Somers. 

Hieronder een overzicht van de eerste resultaten:
cijfers

Onze helpdesk kan een oplossing bieden en staat ter beschikking van de leveranciers indien zij toch nog vragen zouden hebben i.v.m. de feedback/rapportering. De auditrapporten bevatten alle nodige informatie en stellen leveranciers, in staat om een datakwaliteit van 100% te behalen na de eerste (gratis) re-audit.  

"Dit programma kan namelijk pas werken wanneer er een engagement is van zowel de retailer als de leverancier" 

Retailers gaven ons een duwtje in de rug en stuurden onlangs een brief naar hun leveranciers om hun deelname aan het verplichte GS1 auditprogramma aan te moedigen. “Spread the word”, spring tijdig op de kar en werk mee aan het succes van het auditprogramma” moedigt Jan aan.  

Een leverancier en retailer heeft zelfs gevraagd om ook proactief al hun private labels te auditeren. Wat het nut van het auditprogramma nog eens bevestigt en de waarde en het belang van datakwaliteit benadrukt. 
 

Top 3 van de meest gemaakte fouten

ranking

 

 

 

Blog
25/05/2022
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina:
Blog
25/05/2022
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina: