Identificatie sleutels in de gezondheidzorg

In de gezondheidszorg worden verschillende identificatiesleutels toegepast. Sommige standaarden worden ook in de retail gebruikt, maar sommige hebben een specifieke aanwending voor de gezondheidszorg waar men patiëntveiligheid willen verzekeren

GS1 standaarden zijn open, wereldwijd, bewezen en eenvoudig.

  • Open, technologie-onafhankelijke standaarden maken volledige interoperabiliteit en compatibiliteit mogelijk. Eindgebruikers zijn niet gebonden aan bedrijfseigen oplossingen en R&D-middelen kunnen worden vrijgegeven voor andere ontwikkelingen met toegevoegde waarde zodra standaarden zijn aangenomen.
  • Gezondheidszorg is van nature een mondiale sector, met supply chains die vaak grensoverschrijdend zijn. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor traceerbaarheid, van productie tot de behandeling van patiënten, is absoluut noodzakelijk om te voldoen aan de toenemende wettelijke vereisten voor traceerbaarheid van producten over de hele wereld. In het geval van grensoverschrijdende handel kan een Global Trade Item Number (GTIN) worden gebruikt om dat product in elk land te identificeren zonder enige beperking of fouten.
  • Het GS1 systeem is een systeem dat zijn robuustheid de afgelopen 30+ jaar in verschillende sectoren wereldwijd heeft bewezen.
HC Supply Chain

Hier vind je de lijst van standaarden die in de gezondheidszorg ter  identificatie gebruikt worden.

GTIN HC

Global Trade Item Number (GTIN) - Productcodes

Moet ik een nieuwe GTIN toekennen als ik mijn verpakking aanpas of iets aan mijn product verander?

Bekijk dit in de specifieke GTIN allocation rules van de gezondheidszorgsector of download de handleiding.

Meer weten over GTIN's

GLN HC

Global Location Number (GLN) - Locatiecodes

Hoe kan ik wettelijke entiteiten, zoals een ziekenhuis, een leverancier, een apotheek of fysieke entiteiten zoals het operatiekwartier, een magazijn identificieren met een GLN?

Bekijk de implementatie handleiding

Meer weten over GLN's
 

SSCC HC

Serial Shipping Container Code (SSCC) - Palletten met producten codes

Hoe maak je identificatienummers voor palletten met producten?

Meer weten over SSCC's

GIAI HC

Global Individual Asset Identifier (GIAI) - Activa met codes

Hoe kan je activa zoals rolstoelen of bed op unieke wijze identificeren en beheren?

Meer weten over GIAI's

GRAI HC

Global Returnable Asset Identifier (GRAI) - Logistieke dragerscodes

Hoe maak je identificatienummers voor palletten, kratten en andere herbruikbare dragers?

Meer weten over GRAI's

GSRN HC

Global Service Relation Number (GSRN) & Service Relation Instance Number (SRIN) - Relatiecodes

Hoe kan je je relaties met individuele serviceproviders (artsen, verpleegkundigen,...) en individuele servicecliënten (patiënten) uniek identificeren ?

Meer weten over GSRN's
Meer weten over SRIN's

UDI HC

Unique Device Identifier (UDI)

Wat is UDI? Welke standaarden moeten daarvoor gebruikt worden?

Meer weten over UDI's

GMN HC

Global Model Number (GMN) - Productmodelcodes

Hoe kan je een product model of familie identificeren?

Meer weten over GMN's

GDTI HC

Global Document Type Identifier (GDTI) - Documentencodes

Hoe kan je documenten identificeren?

Meer weten over GDTI's