Service Relation Instance Number (SRIN)

Hoe kan je je relaties met individuele serviceproviders en individuele servicecliënten uniek identificeren?

Het Service Relation Instance Number (SRIN) maakt het mogelijk om een bepaald zorgprocess (bv. laboratoriummonster) aan een specifieke patiënt toe te wijzen.

De structuur van het SRIN wordt door de zorginstelling zelf bepaald en steeds in combinatie met het GSRN en heeft een variabele lengte van maximaal 10 cijfers.

De AI 8019 identificeert het SRIN.  

Door het scannen van de barcode kunnen dokters en verplegers nakijken dat de juiste patiënt het juiste, elektronisch voorgeschreven product op het juiste moment krijgt, voordat een behandeling of medicatie wordt toegediend.