Global Location Number (GLN)

Identificeer (fysieke) locaties met een GLN

Een Global Location Number (GLN) identificeert uniek en eenduidig een eigen adres/een eigen plaats. Dit kan zijn:

  • Een wettelijke entiteit: jouw bedrijf, een filiaal of een afdeling binnen jouw bedrijf
  • Een functionele entiteit: een specifieke afdeling binnen een wettelijke entiteit (bijvoorbeeld jouw boekhoudafdeling)
  • Een fysieke entiteit: een specifieke plaats in jouw gebouw (bijvoorbeeld jouw opslagmagazijn, loskade of ziekenhuiskamer)
  • Een digitale locatie: bijvoorbeeld een locatie op jouw Sharepoint 

Raadpleeg de tarieven

Opgelet: sinds 1 juli 2022 is het in geen enkele sector meer toegelaten om een GLN te hergebruiken. Om uw GLNs op overzichtelijke en transparante wijze te genereren en te beheren, kan je gebruik maken van My Location Manager achter het My GS1-platform.

Structuur van een GLN

GS1 Bedrijfsprefix (54 M1 M2 ...) en adresnummer (X1, X2 ...) Controlecijfer
5 4 M1 M2 M3 M4 M5 L1 L2 L3 L4 L5 C
5 4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 L1 L2 L3 L4
5 4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 L1 L2 L3
5 4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 L1 L2
5 4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 L1

Opgelet: hoewel de structuur volledig dezelfde kan zijn, verschilt een GLN wel degelijk van een GTIN (Global Trade Item Number). De context, bijvoorbeeld het type barcode of de Application Identifier, zal steeds duidelijk maken of het nummer bedoeld is als GTIN of als GLN.

Het uniek identificeren van jouw adressen/locaties is nodig voor een efficiënte goederen- en informatiestroom tussen handelspartners.

Wat als jouw locatie of de gekoppelde informatie (bijvoorbeeld het BTW-nummer) verandert?

Weet je niet of je een nieuwe GLN moet toekennen aan een locatie? Raadpleeg dan zeker de globale regels rond het toekennen van GLN’s. Je vindt deze regels op de website van GS1 Global: GLN allocation rules.

GLN's beheren en opzoeken

Via de My Locations Manager kunnen bedrijven hun toegekende GLN’s en gekoppelde locatiegegevens (bijvoorbeeld adres, contactinformatie, etc.) efficiënt beheren en communiceren. In de My Locations Manager kan je ook GLN's van andere bedrijven terugvinden.

Raadpleeg de tarieven