Global Document Type Identifier (GDTI)

Hoe identificeer je documenten uniek met een GDTI?

De Global Document Type Identifier (GDTI) is de GS1-identificatiesleutel die wordt gebruikt om documenten, elektronische berichten en digitale bestanden te identificeren met het oog op documentbeheer. De term "document" wordt breed toegepast om alle papieren of digitale bestanden te dekken. 

Hoe zit een GDTI eruit?

GDTI EXEMPLE