Ziekenhuizen & zorginstellingen

De ziekenhuizen en zorginstellingen kennen een voortdurende evolutie en moeten het hoofd bieden aan steeds meer uitdagingen. Ze fusioneren en specialiseren. Overheden nemen nieuwe maatregelen om een beter zicht te krijgen op de terugbetaling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en om een doeltreffende traceerbaarheid te verzekeren.

Regelgeving vanwege de overheid kan een motiverende factor zijn, maar ook de wens van ziekenhuizen om hun processen te verbeteren en kosten te reduceren is er één. Een geharmoniseerde benadering is een absolute noodzaak voor de toekomst.

Zikenhuis

Een gestandaardiseerde gezondheidszorg in de ziekenhuizen & zorginstellingen biedt niet alleen voordelen voor de zorginstellingen, maar verhoogt ook patiëntveiligheid en efficiëntie in de logistiek.

De GS1 standaarden kunnen bijdragen tot een hogere efficiëntie en zo de 5 rechten van de patiënt vrijwaren. “De juiste dosis van de juiste medicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en op de juiste manier.”

 

Voordelen van GS1 standaarden in het ziekenhuis

Regelgeving

Contacteer de sectorhelpdesk

Technische info nodig?