GS1-standaarden in de supply chain van het Covid-19-vaccin

Meer dan ooit moet de wereldwijde supply chain van gezondheidszorg veilig en efficiënt zijn. Vooral met zo’n belangrijke uitdaging als de wereldwijde Covid-19-vaccinatie.  

Nu regeringen en bedrijven over de hele wereld worden geconfronteerd met wat wel eens de grootste uitdaging op het vlak van gezondheidszorg in de geschiedenis zou kunnen zijn, heeft Deloitte een nieuw rapport uitgebracht waarin wordt gewezen op het belang van de vaststelling van wereldwijde standaarden om de supply chain en de massale toediening van Covid-19-vaccins veilig te stellen en efficiënter te maken.

 

GS1-standaarden hebben hun waarde al meer dan eens bewezen en dat in vele sectoren, waaronder de gezondheidszorg. Dankzij die standaarden kunnen onder andere medische producten en toestellen op een unieke en globale manier worden geïdentificeerd. De identificatie van vaccins zal bijvoorbeeld worden vastgelegd in een barcode, waardoor de informatie over het vaccin gemakkelijk kan worden gescand en over de hele keten kan worden gedeeld. Dat zal nauwkeurig en efficiënt gebeuren.

Daarnaast benadrukt Deloitte dat informatie zoals de productidentificatie, het batchnummer en de vervaldatum essentieel is, zodat zorgverleners de vaccins vol vertrouwen kunnen toedienen. De WHO steunt die urgentie en beveelt aan dat alle vaccins worden geïdentificeerd.


GS1 Standards Help

Hoe ziet die supply chain eruit?

Dankzij de GS1-standaarden is het veel gemakkelijker om informatie in de volledige supply chain te identificeren en te delen. In het geval van het Covid-19-vaccin zijn deze standaarden te vinden op de vaccins, de apparatuur die nodig is voor de bescherming, de medische hulpmiddelen die van belang zijn voor de toediening van het vaccin, enz. Het gebruik van de standaarden is van toepassing op verschillende belanghebbenden, zoals farmaceutische fabrikanten, maar ook distributeurs, logistieke dienstverleners en zorgverleners zoals plaatsen waar het vaccin wordt toegediend.  

Supply chain HC

Wat zijn de voordelen?

Er zijn talrijke voordelen op verschillende niveaus.  

Logo benefits

Voor de identificatie van het vaccin:

  • Toegang tot betrouwbare informatie over vaccinatieproducten en het toedienen ervan. 

  • De traceerbaarheid van het product garanderen, ongewenste effecten na immunisatie opvolgen en zo nodig een terugroepactie organiseren. 

  • Betrouwbare documentatie van de toediening van vaccins op patiëntniveau mogelijk maken.  

  • Nagaan of het juiste vaccin op het juiste moment aan de juiste persoon werd toegediend. 

Benefits

Voor de traceerbaarheid van het vaccin:

  • De opvolging van de inventaris en traceerbaarheid van vaccins vergemakkelijken om de zichtbaarheid en de immuniteitsdekking te verbeteren.  
  • Elektronische documentatie bijhouden om automatisch te controleren of het juiste vaccin aan de juiste persoon werd toegediend.  

  • Toegang hebben tot betrouwbare informatie over de producten en de toediening van vaccins om de veiligheid te verbeteren. 

  • Voorkomen dat namaak- of vervalste vaccins in de toeleveringsketen terechtkomen.  

Benefits 3

Voor de bestrijding van namaakproducten in verband met Covid-19

  • Helpen voorkomen dat vervalste of niet-conforme producten in de supply chain en op de markten terechtkomen en zo patiënten en zorgverleners in gevaar brengen. Door de Covid-19-pandemie is de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëneproducten exponentieel toegenomen, met als gevolg dat er veel namaakartikelen zoals chirurgische maskers en geneesmiddelen tegen het coronavirus op de markt zijn verschenen.  
  • Bestrijding van vervalste of verkeerd geëtiketteerde producten die stoffen van slechte kwaliteit of in de verkeerde hoeveelheid of zelfs gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. De producten kunnen ook gestolen zijn, onder slechte omstandigheden zijn opgeslagen of verouderd zijn, waardoor ze ondoeltreffend of verontreinigd kunnen zijn. 

 

Maar welke standaarden moeten wanneer worden gebruikt?

Zoek uit welke identificatiesleutel in dit geval wordt gebruikt.  

Covid supply chain

Wil je er meer over weten?

Wil je meer weten over de toepassing van standaarden in de industrie?

Vragen?

Volg een van onze opleidingen

Contacteer ons per e-mail op healthcare@gs1belu.org

 

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de sector?