nubel

Correcte nutritionele informatie leveren aan Nubel is nog belangrijker geworden in coronatijdperk

Juiste digital twin cruciaal voor online verkoop

Voeding is de brandstof van elk individu. Iedereen heeft er dan ook alle baat bij daar zo goed mogelijk over geïnformeerd te zijn. Sinds 30 jaar speelt Nubel (Nutriënten België) op dat vlak een essentiële rol. Via tools zoals de Voedingsmiddelentabel, de Merkendatabank en de Voedingsplanner stelt de organisatie een karrenvracht aan gratis documentatie beschikbaar voor iedereen die dit wil. Sinds zeven jaar werkt de organisatie daarvoor intensief samen met GS1.

“Daardoor beschikken we onder meer over recentere data. Ook de sectorverplichting om vanaf Nieuwjaar 2021 verplicht een packshot via My Product Manager te importeren, zal een meerwaarde zijn”, zegt Carine Seeuws, Business Unit Manager van Nubel.

In Europa was België, samen met Ierland, gedurende een tijdje het enige land dat niet over een nationale voedingsdatabank beschikte. Dat veranderde in 1990 met de oprichting van Nubel, dat zich wel meteen ontpopte tot een rolmodel voor de hele wereld. “Dat komt door de unieke samenwerking tussen de industrie en de overheid (FOD Volksgezondheid) in ons land”, legt Carine Seeuws uit. En dat zal zo blijven, want ook de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Tom Auwers, hecht een groot belang aan dit soort van constructieve samenwerkingen. Zeker als die voordelen opleveren voor de gezondheid van onze burgers.”

Carine Seeuws
Carine Seeuws, Nubel

Nubel is sindsdien ook een partner van Eurofir (European Food Information Resource Network), het platform waar alle Europese landen hun nationale databanken consulteerbaar stellen. Daardoor kan je bijvoorbeeld perfect de samenstelling van een wit brood in diverse landen met elkaar vergelijken.

Aanpak

“Onze missie is de samenstelling, het beheer en het constant updaten van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen. Op die manier zijn we voor de overheid een essentiële partner bij de ondersteuning en de realisatie van het gezondheidsbeleid. Het is de ambitie om een zo breed mogelijke doelgroep te informeren over zoveel mogelijk voedingsmiddelen die op de Belgische markt aanwezig zijn.”

Die nutritionele informatie verkrijgt Nubel via verschillende kanalen. “Ten eerste zijn er onze eigen analyses: we kopen producten op verschillende plaatsen in het land aan en laten die testen in labo’s. Zo geraken we aan generieke data over basisvoedingsmiddelen (zoals bloem) en afgeleide producten (zoals een pizza). Daarnaast reiken producenten en retailers informatie aan, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen. Bovendien werken we ook prima samen met GS1, via het platform My Product Manager (de opvolger van trustbox). Via die weg kunnen de merkeigenaars onder meer de etiketinformatie van voorverpakte levensmiddelen digitaal en gestructureerd ter beschikking stellen aan andere spelers binnen de keten.” 

Gevarieerd eten

De schat aan informatie die Nubel zo verzamelt, wordt gebruikt voor verschillende, erg nuttige tools. “Zo is er onder meer de Belgische Voedingsmiddelentabel, die voor duizenden mensen belangrijke informatie biedt om zo gevarieerd en evenwichtig mogelijk te eten. De recentste editie is de zesde, met speciale aandacht voor soepen, bereide gerechten, vegetarische en sojaproducten, maar ook hoeveproducten. Daarnaast is er de Merknamendatabank met maten en gewichten. Die vergelijkt de generieke info (op basis van de mediaan) met de info van specifieke producten van de merken.  Last but not least hebben we ook de Nubel Voedingsplanner. Die laat elke gebruiker toe om zijn voeding en activiteit te beheren via een persoonlijk dagboek, een geautomatiseerde voedingsmiddelentabel, een receptenboek en energieverbruik. De voedingswijzer in zakformaat is trouwens gratis.”

Gratis registratie

De documentatie van Nubel is interessant voor iedereen. “We willen graag proactief zoveel mogelijk mensen bereiken, met op kop: de consument. Vaak horen we die mensen pas als ze met een gezondheidsprobleem sukkelen. Nochtans volstaat gratis registratie om onze Merknamendatabank te kunnen consulteren. Daarbij verspreiden we via sociale media, zoals Facebook, elke dinsdag een nieuwsbrief met informatie over producten, die als leidraad kan dienen bij het doen van de boodschappen. Onze documenten worden in het secundair onderwijs ook gebruikt in lessen biologie, voedings- en dieetkunde, enzovoort. Ook de industrie, de overheid en de (para)medische sector maken dagelijks veelvuldig gebruik van informatie die via onze hulpmiddelen beschikbaar is.”

Het is uiteraard een positieve evolutie dat er tegenwoordig op vlak van nutritionele informatie gigantische stappen voorwaarts zijn gezet. “We moesten destijds quasi vanaf nul beginnen, maar werken intussen samen met talrijke organisaties en beschikken over meer budgetten. Die zijn ook nodig, want er zijn natuurlijk nog veel werkpunten. Zo zijn analyses voor een correcte bepaling van het vitaminegehalte erg duur. We willen ook inspelen op actuele trends. Het voorbije jaar ging er bijvoorbeeld veel aandacht naar graanproducten. Veel analysemethodes zijn door de jaren heen gedetailleerder en accurater geworden, waardoor we bijvoorbeeld het vezelgehalte heel nauwkeurig kunnen bepalen.”

Wijdverspreide databank

Voor leveranciers is het enkel voordelig om hun productfiches voor Nubel beschikbaar te stellen via My Product Manager van GS1. “Zo hebben ze dus aan één kanaal, zonder extra investeringen, voldoende om productinformatie aan hun professionele klanten én aan Nubel ter beschikking te stellen. Hoe meer bedrijven dat doen, hoe vollediger onze databank. Bovendien maken ze op die manier deel uit van een wijdverspreide databank, die gelinkt is aan de Voedingsplanner. Die wordt onder meer in het onderwijs en in ziekenhuizen om de haverklap gebruikt.”
 

nubel

Uiteraard zorgt de leverancier idealiter voor correcte én volledige nutritionele informatie. “Van zodra we merken dat iets niet klopt, passen we dat aan in NIMS (Nubel Information Management System) en contacteren we de fabrikant, zodat hij de correcties ook in My Product Manager kan doorvoeren. We raden hen ook aan de juiste productomschrijving toe te passen, zodat het correct wordt opgenomen in het FoodEx-classificatiesysteem. Dat is de gestandaardiseerde manier om voedingsgroepen te identificeren en voedingsmiddelen te rangschikken volgens de Europese richtlijnen. Vanaf 2021 zullen we sowieso een stap vooruit zetten, omdat vanaf dan een packshot (te publiceren in My Product Manager) verplicht is. Daardoor moet er minder manueel gebeuren en komen we automatisch tot betere visualisaties.”

Altijd recente data

Carine Seeuws juicht de goede samenwerking met GS1 alleen maar toe. “De interactie tussen NIMS en My Product Manager leidt tot snellere en eenvoudigere aanpassingen, want door de wekelijkse updates beschikken we altijd over recente data. Bovendien beschikken we daardoor over nuttige informatie van meer bedrijven en zijn nieuwe producten vlot importeerbaar. We raden bedrijven wel aan om niet te gaan experimenteren met afkortingen én om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen, want nu merken we nog te vaak hiaten. Ook onvolledige productnamen, informatie die niet overeenstemt met die op de websites van de merken of hun retailers en fouten bij de codering van nutritionele waarden kunnen voor problemen zorgen.”

Webshops

Nochtans heeft de voedingsindustrie er net nu extra baat bij om op dat vlak zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn. “De coronapandemie zorgt voor een gevoelige stijging van het aantal bestellingen op webshops. Het biedt mensen ook meer de kans om online productinformatie te gaan vergelijken en op basis daarvan hun boodschappen te stroomlijnen. Idealiter wordt het aanmaken van een correcte ‘digital twin’ van het fysieke product een spontane reflex van de fabrikant. Op die manier vergroot hij vermoedelijk ook de kans dat de consument net zijn producten in het winkelmandje deponeert.”
 

Blog
17/12/2020
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina:
Blog
17/12/2020
FMCG & Foodservice
Deel deze pagina: