Europese verordening voor circulaire producten

Circulaire producten komen dichterbij dankzij digitaal productpaspoort

Met de goedkeuring van de nieuwe verordening voor circulaire producten door de Europese Commissie komt een digitaal productpaspoort een flinke stap dichterbij. Consumenten, handelspartners, overheden en andere belanghebbenden kunnen straks toegang krijgen tot alle informatie in dat digitale productpaspoort door het scannen van een unieke productidentificatiecode. Daarvoor zijn internationale en interoperabele standaarden nodig, zoals de bestaande standaarden van GS1.

De verordening voor circulaire producten is op 30 maart goedgekeurd door de Europese Commissie. De maatregelen die hierin zijn vastgelegd, moeten bijdragen aan een vermindering van de impact van producten op het milieu. Ook wil de Europese Commissie met de verordening de circulariteit van productieprocessen stimuleren. De verordening is onderdeel van de Green Deal: een ambitieus plan dat van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld moet maken. Het digitale productpaspoort geldt voor alle producten die in Europa op de markt verschijnen met enkele uitzonderingen zoals: levensmiddelen, diervoeders en geneesmiddelen.

Europese verordening voor circulaire producten

Digital twin doorheen de keten

Digital Product Passport

Bij de uitvoering van de maatregelen is een belangrijke rol weggelegd voor efficiënte, digitale oplossingen, zoals het digitaal productpaspoort. Dit paspoort wordt opgesteld door de partij die het product op de markt brengt en produceert en blijft het product als een ‘digital twin’ vergezellen op zijn reis door de keten. Iedere partner in de keten heeft toegang tot de benodigde data die in het paspoort zijn vastgelegd en kan er nieuwe data aan toevoegen over bijvoorbeeld het gebruik van het product. Als het einde van de levenscyclus is bereikt, geeft het paspoort aan hoe het product het beste kan worden verwerkt.

Introductie digitaal product paspoort

De introductie van het digitale productpaspoort is van invloed op onder meer fabrikanten, importeurs, distributeurs, reparateurs, eindgebruikers en autoriteiten in de Europese Unie en daarbuiten. Jan Somers, CEO van GS1 Belgium & Luxembourg licht toe: “We verwelkomen de verordening van de Europese Commissie. De wetgeving verwijst naar ISO-normen en open standaarden als basis voor interoperabiliteit. Als onafhankelijke not-for-profit organisatie voldoet GS1 met haar standaarden aan de eisen die de Europese Unie daaraan stelt en het bewijst de rol die GS1 kan spelen om tegemoet te komen aan de behoeften van de industrie en de regelgevers.”

Nu de verordening is goedgekeurd door de Europese Commissie, moeten het Europese Parlement en de Europese Raad zich hierover uitspreken. Dat duurt naar verwachting 16 tot 18 maanden. Tegelijkertijd zal de Europese Commissie vaststellen welke productgroepen prioriteit krijgen bij de introductie van het digitale productpaspoort. Per productgroep wordt vervolgens in ‘gedelegeerde handelingen’ vastgelegd welke data daarin moet staan, wie op welke manier toegang heeft en hoe lang het productpaspoort beschikbaar moet zijn.

Lees meer op de website van GS1 in Europe

 

Blog
11/04/2022
Andere sectoren
Deel deze pagina:
Blog
11/04/2022
Andere sectoren
Deel deze pagina: