Voedingswaarden of nutriënten

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het ontbreken van de voedingswaarden of het foutief invullen van de voedingswaarden twee van de meest voorkomende en gemaakte fouten zijn. Als er voedingswaarden zijn vermeld op het etiket, bijvoorbeeld per 100 gram, per portie of referentie-inname, dan moet dit ingevuld worden. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben? 

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder “Mijn rapporten” vindt, of er producten zijn met de foutmelding: ‘If preparationStateCode is used, nutrientBasisQuantity and nutrientBasisQuantityTypeCode SHALL be used’ of andere foutmeldingen of waarschuwingen gerelateerd aan de nutritionele informatie.

Volg dan onderstaande stappen om op een correcte manier een GPC brick-code toe te kennen. Zo zijn de productfiches ook na de heruitvoering van alle systeemcontroles zichtbaar voor de data-afnemers.

Hoe los je de fout of waarschuwing op?

Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt.
 

   

  Webinterface My Product Manager

   STAP 1

  Log op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

  landingspagina

  STAP 2

  Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product.

  Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.
   

  Data aanpassen

  STAP 3

  Ga naar het tabblad ‘Voedingswaarden’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘Groepering voedingswaarden’ in.  

  Zoeken veld

  STAP 4


  Klik op ‘voeg een nieuwe toe’ om de velden beschikbaar te maken voor het invullen van de nutritionele informatie. Indien de velden al beschikbaar zijn, ga dan verder naar de volgende stap om de nutritionele informatie op een correcte manier in te vullen

  Voedingswaarden

  STAP 5

  Selecteer in het veld ‘Status van de bereiding’ of de nutritionele informatie van toepassing is op een bereid of onbereid product. Selecteer in het veld ‘Indicatie referentiegrootte’ of de nutritionele informatie van toepassing is op een vaste waarde (100 gram, 100 milliliter of 1000 milliliter) of per portie. Vul in het veld ‘Referentiegrootte’ de hoeveelheid in die gebruikt is om de nutritionele informatie in uit te drukken. Vul in het veld ‘meeteenheid’ de bijpassende meeteenheid in die gebruikt is om de nutritionele informatie in uit te drukken

  Voedingswaarden 02
  Voedingswaarden 03

  STAP 6

  Vink onder ‘Nutriënten detail’ alle nutriënten aan die vermeld zijn op het etiket. Mocht er een nutriënt niet tussen staan, klik binnen het ‘Nutriënten detail’ nogmaals op ‘voeg nieuwe toe’ om de gehele lijst met nutriënten te raadplegen. 

  Selecteer in het veld ‘meetnauwkeurigheid’ of de nutritionele informatie voor het nutriënt gemeten is ‘bij benadering’ of ‘minder dan’. 

  Om de nutritionele informatie van het nutriënt in te vullen, klik je in het veld ‘Hoeveelheden’ op ‘Voeg een nieuwe toe’. (Voor het nutriënt Energie (ENER-) moet je deze stap herhalen om de hoeveelheid in kilocalorie en in kilojoule in te vullen.) 

  Vul in het veld ‘hoeveelheid’ de hoeveelheid van het nutriënt per opgegeven vaste waarde of portie in. 

  Vul in het veld ‘Meeteenheid’ de bijbehorende meeteenheid van de hoeveelheid van het nutriënt per opgegeven vaste waarde of portie in. 
   

  Voedingswaarden 04
  Voedingswaarden 05

  STAP 7

  Vul het veld ‘Percentage dagelijkse aanbevolen hoeveelheid’ enkel in als het veld ‘Indicatie referentiegrootte’ de waarde ‘Per portie’ heeft. 

  Vermeldt het etiket ook nutriënten per portie en is deze informatie uitgeschreven in tekst? Dan moet dit in het veld ‘Beschrijving van de referentiegrootte’ ingevuld worden. Selecteer in het veld ‘taal’ de taal die gebruikt is om de nutriënten per portie uit te drukken. 

  Voedingswaarden 06
  Voedingswaarden 07

  STAP 8

  Vermeldt het etiket een dagelijkse referentie-inname? Dan moet dit in het veld ‘Referentie voor dagelijks aanbevolen hoeveelheid’ ingevuld worden. Selecteer in het veld ‘taal’ de taal die gebruikt is om de nutriënten per portie uit te drukken

  Voedingswaarden 08
  Voedingswaarden 09

  STAP 9

  Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden. 

  sla op
  Valideer en volgende

  STAP 10

  Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers. 

  Valideer en vrijgeven

  STAP 11

  Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt. 

  Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie 

  STAP 1

  Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche.

  Om de voedingswaarden in te vullen moet eerst aangegeven worden of deze voor een bereid of onbereid product gelden, of deze voor een vaste waarde of per portie worden ingevuld en wat de grootte van de vaste waarde of portie is. De volgende GS1 GDSN-attributen zijn daarvoor beschikbaar:

  • ‘preparationStateCode’ om aan te geven of de voedingswaarden ingevuld worden voor een bereid of onbereid product ingevuld worden; 
  • ‘nutrientBasisQuantityTypeCode’ om aan te geven of de voedingswaarden voor een vaste waarde of per portie ingevuld worden; 
  • ‘nutrientBasisQuantity’ om de grootte van de vaste waarde of portie aan te duiden; 
   • ‘measurementUnitCode’ om de bijbehorende meeteenheid uit te drukken. 

  Nu moeten de voedingswaarden worden ingevuld zoals deze voor de vaste waarde en/of per portie zijn vermeld op het etiket. De volgende GS1 GDSN-attributen zijn daarvoor beschikbaar:

  • ‘nutrientTypeCode’. Vul een geldige nutriënt in;
  • ‘measurementPrecisionCode’ om aan te geven of de aanwezige hoeveelheid van het nutriënt ‘bij benadering’ of ‘minder dan’ gemeten is; 
  • ‘quantityContained’ om de hoeveelheid van het aanwezige nutriënt in te vullen;
   • ‘measurementUnitCode’ om de bijbehorende meeteenheid uit te drukken. 

  *De codelijst met geldige nutriënten is terug te vinden in het Benelux model, hier te downloaden op de GS1 Belgium & Luxembourg website. 

  Vermeldt het etiket de voedingswaarden per portie en een referentie-inname (percentage)? Dan moet deze informatie ingevuld worden bij de voedingswaarden voor de portiegrootte. De volgende GS1 GDSN-attributen zijn daarvoor beschikbaar:

  • ‘dailyValueIntakeReference’ om de referentie-inname in te vullen; 
   • 'languageCode’ om de taal te specificeren. 
  • ‘dailyValueIntakePercent’ om de referentie-inname in een getal uit te drukken.

   

  Voedingswaarden MEASURE

  STAP 2

  Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool. 

  STAP 3

  Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten van de data-afnemers en of in het My Product Manager datakwaliteitsrapport de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.

  Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

  Contacteer de sectorhelpdesk

  fmcg-foodservice@gs1belu.org

  +32 2 229 18 88