Voedingswaarden

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het niet correct invoeren van de voedingswaarden tot de meest voorkomende en gemaakte fouten behoort. De voedingswaarden worden gebruikt om consumenten een bewustere en gezondere keuzen te laten maken bij het aankopen van producten. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben? 

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder “Mijn rapporten” vindt, of er producten zijn met de foutmelding zijn die één of meerdere van de onderstaande foutmeldingen of waarschuwingen hebben:  

 • Nutrient type codes ENERA', 'NACL', 'SUGAR', 'CHO-' and 'FIB-' are not allowed for this/these target market(s). (= GDSN rule 1778).
 • Each nutrient type can only be indicated once per nutrientDetail group.

Volg dan onderstaande stappen om op een correcte manier de voedingswaarden in te vullen. Zo zijn de productfiches ook na de heruitvoering van alle systeemcontroles zichtbaar voor de data-afnemers. 

Hoe los je de fout of waarschuwing op?

Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt.

   

  Webinterface My Product Manager

   STAP 1

  Log in op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

  landingspagina

  STAP 2

  Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product.
   

  Mijn producten

  Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.

  Data aanpassen

  STAP 3

  Ga naar het tabblad ‘Voedingswaarden’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘Voedingswaarden’ in.  

  Voedingswaarden
  Voedingswaarden 04

  In het tabblad ‘Voedingswaarden’ onder het segment ‘Groepering voedingswaarden’ worden de voedingswaarden ingevoerd zoals vermeld op de verpakking/label. 

  Het is mogelijk om de foutieve voedingswaardeninformatie:

  • Individueel aan te passen (volg Stap 4), of 
  • De huidige voedingswaarden geheel te verwijderen en opnieuw in te voeren (volg Stap 5), de keuze is zelfstandig te maken.

  STAP 4

  Controleer de voedingswaarden binnen het ‘Nutriënten detail’ die al zijn ingevoerd en corrigeer de waarde(s) die de foutmelding veroorzaken, zoals het:

  • Herhalen van een ‘type voedingswaarden’ (of nutriënt) binnen een en dezelfde voedingswaardentabel,
  • Gebruik van ‘type voedingswaarden’ (of nutriënt) die niet zijn toegestaan in de Benelux, het betreft de waarden:
   • ENERA         = Bruto energie; bepaald door directe analyse met bomcalorimetrie
   • NACL        = Natriumchloride (zout)
   • SUGAR        = Suiker (totaal)
   • CHO-        = Totaal koolhydraten
   • FIB-        = Voedingsvezel (analysemethode onbekend of variërend)
  Voedingswaarden 006

  Het betreft bij beide foutmeldingen het attribuut ‘Code nutriënttype’. 

  Als er binnen een ‘Nutriënten detail’ hetzelfde nutriënt meerdere keren voorkomt, vink dan de duplicaat ‘Code nutriënttype’ uit en ga verder naar Stap 6

  Voedingswaarden 007

  Als er een ‘Code nutriënttype’ is gebruikt welke binnen de Benelux niet is toegestaan moet de foutieve waarde worden aangepast. Klik op de ‘Code nutriënttype’ en selecteer een geldige waarde uit de codelijst en ga verder naar Stap 6

  Voedingswaarden 008
  Voedingswaarden 009
  Voedingswaarden 010

  STAP 5

  In het tabblad ‘Voedingswaarden’ klik onder het segment ‘Groepering voedingswaarden’ op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt voor het invoeren van de voedingswaarden. Voer enkel en alleen de voedingswaardeninformatie in welke op de verpakking/label is vermeld. 

  Voedingswaarden 011
  Voedingswaarden 012

  Attribuut ‘Dagelijkse referentie-inname’, is conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er een dagelijkse referentie-inname is vermeld op de verpakking/label. Het attribuut is een vrije tekst veld welke gebruikt wordt om de dagelijkse referentie-inname in te voeren, bijvoorbeeld ‘Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal)’. Klik onder ‘Dagelijkse referentie-inname’ op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt.

  Voedingswaarden 013
  Voedingswaarden 014

  Voer in het attribuut ‘Dagelijkse referentie-inname’ de tekst van de dagelijkse referentie-inname in zoals vermeld op de verpakking/label en selecteer bij het attribuut ‘Taal’ de taal waarin de tekst is ingevoerd. 

  Voedingswaarden 015

  Attribuut ‘Code status van de bereiding’ is conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er voedingswaarden zijn vermeld op de verpakking/label. Het attribuut bevat een codelijst om te specificeren of de voedingswaarden zijn berekend aan de hand van het bereid/onbereid product, in de meeste gevallen zal de waarde ‘UNPREPARED - onbereid’ ingevoerd moeten worden. 

  Klik op het attribuut en selecteer de waarde die hoort bij de voedingswaarden die zijn/worden ingevoerd.

  Voedingswaarden 016
  Voedingswaarden 017
  Voedingswaarden 018

  Attribuut ‘Referentiegrootte’ + ‘Meeteenheid’ is een conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er voedingswaarden zijn vermeld op de verpakking/label. Het attribuut is een vrij tekstveld (Let op! Enkel numerieke waarden zijn toegestaan) en een codelijst om de basishoeveelheid waarmee de voedingswaarden zijn gemeten in te voeren. Voor voedingsmiddelen is er een wettelijke verplichting deze informatie per 100 gram of 100 milliliter in te voeren (voor mineraalwater per 1 liter).

  Voedingswaarden 019
  Voedingswaarden 020
  Voedingswaarden 021

  Attribuut ‘Beschrijving portiegrootte’ + ‘Taalcode’ is een conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er een beschrijving van de portiegrootte is vermeld op de verpakking/label. Het attribuut is een vrij tekstveld en een codelijst om aanvullende informatie mee te geven over de portiegrootte welke niet ingevoerd kan worden in het attribuut ‘Referentiegrootte + meeteenheid’. 

  Klik op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt.

  Voedingswaarden 022
  Voedingswaarden 023
  Voedingswaarden 024

  Bevat het product componenten waarvoor er per component ook voedingswaarden zijn vermeld op de verpakking/label? Gebruik dit attribuut dan om de voedingswaarden per component te specificeren, bijvoorbeeld voor de voedingswaarden per 100 gram voer de waarde 'Mars' in en voor de voedingswaarden per portie van de component de waarde 'Mars, 18 gram'.

  Attribuut ‘Type voedingswaarde’ is conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er nutriënten zijn vermeld op de verpakking/label. Het attribuut bevat een codelijst om de nutriënten te specificeren die vermeld staan op de verpakking (het nutriënt voedingsvezel (FIBTG) mag ook ingevoerd worden als deze niet op de verpakking/label is vermeld). Voor de meeste voedingsmiddelen zijn de volgende nutriënten verplicht*:

  • ENER-      = Energie (voer zowel de waarde in kilojoule als kilocalorieën in),
  • FAT           = Vetten
  • FASAT      = Verzadigde vetten
  • CHOAVL   = Koolhydraten
  • SUGAR-    = Suikers
  • PRO-         = Eiwitten
  • SALTEQ    = Zout

  De verplichte nutriënten zijn al ingevoerd in My Product Manager je selecteert enkel de nutriënten die vermeld zijn op de verpakking/label door deze aan te vinken, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt.

  Voedingswaarden 025
  Voedingswaarden 026

  *Het invoeren van aanvullende type voedingswaarden (nutriënten) is mogelijk neem enkel over wat er op de verpakking/label staat. Klik hiervoor op ‘+ Voeg een nieuwe toe’ binnen de voedingswaardentabel.

  Voedingswaarden 027

  Attribuut ‘Code meetnauwkeurigheid nutriënt’ is conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er nutriënten zijn vermeld op de verpakking/label. Het attribuut bevat een codelijst om te specificeren of de hoeveelheid van het gemeten nutriënt ‘bij benadering’ is of ‘minder dan’ is. In de meeste gevallen voer je de waarde ‘APPROXIMATELY - Bij Benadering’ in, enkel als er bij het nutriënt een ‘<’ aanduiding is voer je de waarde ‘LESS_THAN - Minder dan (<)’ in. 

  Voedingswaarden 028
  Voedingswaarden 029
  Voedingswaarden 030

  Om de voedingswaarden in te voeren klik je onder ‘Hoeveelheden’ op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt. 

  Voedingswaarden 031
  Voedingswaarden 032

  Attribuut ‘Hoeveelheid’ + ‘Meeteenheid’ zijn conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er voedingswaarden zijn vermeld op de verpakking/label. Het attribuut is een vrij tekstveld (Let op! Enkel numerieke waardes zijn toegestaan) en een codelijst om de hoeveelheid van een nutriënt in te voeren. Voor de verplichte nutriënten, met uitzondering van het nutriënt ‘ENER- – energie’, is enkel de meeteenheid ‘GRM (gram)’ toegestaan. 

  Voedingswaarden 033

  Voer voor het nutriënt ‘ENER- – energie’ zowel de hoeveelheid in met de meeteenheid ‘KJO - kilojoule’ en E14 - kilocalorieën’ binnen dezelfde nutriënt. Klik op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt. 

  Voedingswaarden 034
  Voedingswaarden 035
  Voedingswaarden 036

  Attribuut ‘Dagelijkse referentie-inname %’ + ‘Code dagelijkse referentie-inname % meetnauwkeurigheid’ zijn conditioneel verplicht en moet ingevoerd worden als er percentages bij de dagelijkse referentie-inname van nutriënten zijn vermeld op de verpakking/label. Het attribuut is een vrij tekst veld (Let op! Enkel numerieke waarden zijn toegestaan) en een codelijst om het percentage van de referentie-inname van een nutriënt of de dagelijkse referentie-inname van vitaminen en mineralen in te voeren. Het percentage van de referentie-inname wordt uitgedrukt op basis van de (referentie) portiegrootte, zie attribuut ‘Dagelijkse referentie-inname’.

  Voedingswaarden 037
  Voedingswaarden 038
  Voedingswaarden 039
  Voedingswaarden 040

  Attribuut ‘Aanvullende nutriëntinformatie’ is optioneel en kan ingevoerd worden als er aanvullende informatie over het ingrediënt waar het nutriënt uit voorkomt is vermeld op de verpakking/label. Het attribuut is een vrij tekstveld om aanvullende informatie over het ingrediënt waar het nutriënt uit voorkomt in te voeren, bijvoorbeeld bij het nutriënt ‘SALTEQ (Zout)’ – ‘Zout is enkel afkomstig uit natuurlijk voorkomend natrium’ of bij het nutriënt ‘SUGAR- (Suikers)’ – ‘Bevat van nature aanwezige suikers’. Voer de aanvullende informatie enkel in bij het nutriënt waarop de informatie van toepassing is. 

  Klik op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt. 
   

  Voedingswaarden 041
  Voedingswaarden 042
  Voedingswaarden 043

  Herhaal Stap 5 als er meerdere voedingswaardentabellen aanwezig zijn op de verpakking/label. Klik buiten de voedingswaardentabel op ‘+ Voeg een nieuwe toe’, aanvullende attributen worden beschikbaar gemaakt.

  Voedingswaarden 044

  STAP 6

  Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden. 

  sla op

  STAP 7

  Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers. 

  Valideer en geef vrij

  STAP 8

  Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt. 

  Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie 

  STAP 1

  Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche.

  STAP 2

  Zoek het productfiche op waarvoor er een foutmelding is gegeven en open deze. Er zijn diverse attributen beschikbaar binnen de module ‘nutritional_information’ de specifieke foutmeldingen zullen zich bevinden in de ‘nutrient details’ en het attribuut ‘nutrientTypeCode’. 

  Controleer of elke ‘nutrient header’ enkel unieke waarden binnen het attribuut ‘nutrientTypeCode’ bevat en of de ‘nutrientTypeCode’ gepubliceerd aan de Benelux niet gelijk is aan de waarden:

  • ENERA     = Bruto energie; bepaald door directe analyse met bomcalorimetrie
  • NACL        = Natriumchloride (zout)
  • SUGAR     = Suiker (totaal)
  • CHO-         = Totaal koolhydraten
  • FIB-           = Voedingsvezel (analysemethode onbekend of variërend)
  Nutritional values 01

  STAP 3

  Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool. 

  STAP 4

  Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten van de data-afnemers en of in het My Product Manager datakwaliteitsrapport de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.

  Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

  Contacteer de sectorhelpdesk

  fmcg-foodservice@gs1belu.org

  +32 2 229 18 88