Kwaliteit productinformatie

Controle

Bij het invoeren van productinformatie in My Product Manager worden real-time validaties (controle op fouten en waarschuwingen) uitgevoerd. 

De meldingen met fouten moeten eerst opgelost worden door de leverancier voor het product gepubliceerd kan worden.

De meldingen met waarschuwingen kunnen best opgelost worden om in de toekomst een betere datakwaliteit te hebben.

Deze regels gaan in de toekomst nog verder uitgebouwd worden om zo tot een betere datakwaliteit te komen.
 

Hoe kan je de kwaliteit van jouw productfiches zien?

Als leverancier vind je onder de tab “Mijn rapporten” je fouten (Errors)  en waarschuwingen (Warnings).

Als data-afnemer (bv ziekenhuis) kan je de datakwaliteit van je leveranciers bekijken, algemeen of specifiek voor een leverancier. Ga daarvoor naar de tab “Mijn rapporten”  in My Product Manager. 

Raadpleeg de handleiding voor data-afnemers voor meer info.