Ingrediënten

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het niet invullen van een ingrediëntenlijst en het foutief invullen van de ingrediëntenlijst twee van de meest voorkomende en gemaakte fouten zijn. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben? 

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder “Mijn rapporten” vindt, of er producten zijn met de foutmelding of waarschuwing: : ‘If isTradeItemAConsumerUnit is equal to 'True' and the value of gpcCategoryCode equals one of the values in the list IngredientsGPCCodeList, then ingredientStatement SHALL NOT be empty’ of andere foutmeldingen of waarschuwingen gerelateerd aan de ingrediënten(lijst). 

Hoe los je de fout of waarschuwing op?

Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt.
 

   

  Webinterface My Product Manager

   STAP 1

  Log op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

  landingspagina

  STAP 2

  Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product.

  Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.
   

  Data aanpassen

  STAP 3

  Ga naar het tabblad ‘Ingrediënten’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘Ingrediëntenlijst’ in. 

  Zoeken veld

  STAP 4

  Klik vervolgens op ‘Voeg een nieuwe toe’ om het veld van de ingrediëntenlijst beschikbaar te maken. Indien de velden al beschikbaar zijn, ga dan verder naar de volgende stap om de ingrediëntenlijst op een correcte manier in te vullen. 

  Voeg een nieuwe toe
  Voeg een nieuwe toe 02

  STAP 5

  Selecteer in het veld ‘Taal’ de taal waarin je de ingrediëntenlijst gaat invullen. Vul vervolgens in het veld ‘Ingrediëntenlijst’ de ingrediëntenlijst in, zoals vermeld op het etiket.

  Voeg een nieuwe toe 03
  • De ingrediëntenlijst moet door de combinatie van het woord ‘Ingrediënten’ en leesteken ‘:’ (Ingrediënten:) voorafgegaan worden. Is er geen ingrediëntenlijst op het etiket vermeld maar wel allergenen? Dan moet de ingrediëntenlijst door de combinatie van het woord ‘Bevat’ en leesteken ‘:’ (Bevat:) voorafgegaan worden. 
  • Zijn er in de ingrediëntenlijst allergenen vermeld? Dan vul je deze in hoofdletters in. 
  • Herhaal deze stap voor alle wettelijk verplichte talen vermeld op het etiket. 
   • Wettelijk verplichte talen voor doelmarkt België: Duits, Frans en Nederlands.
   • Wettelijk verplichte talen voor doelmarkt Luxemburg: Duits, Frans en Luxemburgs.
     

  STAP 6

  Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden. 

  sla op
  Valideer en volgende

  STAP 7

  Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers. 

  Valideer en vrijgeven

  STAP 8

  Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt. 

  Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie 

  STAP 1

  Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche.

  Vul in het veld dat gekoppeld is aan het GS1 GDSN-attribuut ‘ingredientStatement’ de ingrediëntenlijst in, zoals vermeld op het etiket. Vul in het veld ‘languageCode’ de taal in waarin je de ingrediëntenlijst gaat invullen. 

  Ingredients
  • De ingrediëntenlijst moet door de combinatie van het woord ‘Ingrediënten’ en leesteken ‘:’  (Ingrediënten:) voorafgegaan worden. Is er geen ingrediëntenlijst op het etiket vermeld maar wel allergenen? Dan moet de ingrediëntenlijst door de combinatie van het woord ‘Bevat’ en leesteken ‘:’ (‘Bevat:’) voorafgegaan worden.
  • Staan er in de ingrediëntenlijst allergenen vermeld? Dan vul je deze in hoofdletters in. 
  • Herhaal deze stap voor alle wettelijk verplichte talen vermeld op het etiket.
   • Wettelijk verplichte talen voor doelmarkt België: Duits, Frans en Nederlands.
   • Wettelijk verplichte talen voor doelmarkt Luxemburg, Duits, Frans en Luxemburgs.

  STAP 2

  Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool. 

  STAP 3

  Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten van de data-afnemers en of in het My Product Manager datakwaliteitsrapport de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.
   

  Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

  Contacteer de sectorhelpdesk

  fmcg-foodservice@gs1belu.org

  +32 2 229 18 88