Hiërarchie van de handelseenheden

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het niet correct invoeren van handelseenheden (of producten) binnen de hiërarchie tot de meest voorkomende en gemaakte fouten behoort. Een product heeft verschillende niveaus binnen de hiërarchie van de handelseenheden, die elk een andere toepassing hebben. De retailer gebruikt deze informatie om de producten te bestellen en te verwerken en om de productinformatie te publiceren. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben? 

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder “Mijn rapporten” vindt, of er producten zijn die een of meerdere van de onderstaande foutmeldingen of waarschuwingen hebben:  

 • ‘isTradeItemADespatchUnit must not be empty’, 

 • ‘isTradeItemAnOrderableUnit must not be empty’, 

 • ‘isTradeItemAVariableUnit shall not be empty’, 

 • ‘Is Trade Item A Base Unit should be entered’, 

  • ‘If ChildTradeItem/gtin is empty, then attribute isTradeItemABaseUnit must be equal to 'true'’, 

  • ‘If unitDescriptorCode is BASE_UNIT_OR_EACH, isTradeItemABaseUnit must be equal to 'true'. 

Volg dan onderstaande stappen om op een correcte manier de verschillende niveaus in de hiërarchie van handelseenheden te specificeren. Zo zijn de productfiches ook na de heruitvoering van alle systeemcontroles zichtbaar voor de data-afnemers. 

Hoe los je de fout of waarschuwing op? 

Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt.

   

  Webinterface My Product Manager

   STAP 1

  Log op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

  landingspagina

  STAP 2

  Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product. 

  Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.

  Data aanpassen

  STAP 3

  Ga naar het tabblad ‘Identificatie’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘Indicatie’ in. 

  indicatie

  STAP 4

  Binnen de hiërarchie geef je voor alle niveaus en per niveau aan of het product een: 

  • Basiseenheid is (Ja of Nee), 

   • (Basiseenheid is het laagste niveau binnen de hiërarchie) 

  • Levereenheid is (Ja of Nee), 

  • Besteleenheid is (Ja of Nee),  

  • Variabel artikel is (Ja of Nee) 

   • (Variabel artikel is een artikel waarvan het gewicht, volume of afmetingen voor één en hetzelfde product onderling kan verschillen) 

  Overzicht van de beschikbare velden: 

  hierachy

  Klik op het lege vierkant of ‘(klik om te selecteren)’ om de waarde ‘Ja’ te selecteren.

  indicatie basiseenheid
  ja

  Klik nogmaals op het vierkant (of de tekst ‘Ja’) om de waarde ‘Nee’ te selecteren.

  nee

  Indien nodig kan het vierkant een derde maal aangeklikt worden om de geselecteerde waarde ‘Nee’ te verwijderen.  

  STAP 5

  Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden.  

  sla op

  STAP 6

  Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers.  

  annuleer

  STAP 7

  Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt.

  Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie  

  STAP 1

  Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche.  

  Specifieer vervolgens per niveau in de handelseenheden hiërarchie of het product een: 

  • Basiseenheid (isTradeItemABaseUnit) is (True of False), 

  • Consumenteneenheid (isTradeItemAConsumerUnit)  is (True of False), 

  • Levereenheid (isTradeItemADespatchUnit)  is (True of False), 

  • Besteleenheid (isTradeItemAOrderableUnit) is (True of False),  

  hierachy

  Variabel artikel (isTradeItemAVariableUnit) is (True of False)

  hierachy

  STAP 2

  Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool.

  STAP 3

  Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten van de data-afnemers en of in het My Product Manager datakwaliteitsrapport de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.

  Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

  Contacteer de sectorhelpdesk

  fmcg-foodservice@gs1belu.org

  +32 2 229 18 88