Elektronische facturatie

Wat is elektronische facturatie?

Een elektronische factuur of kortweg e-factuur is een factuur die verzonden en ontvangen wordt in een elektronische of digitale vorm.

Grofweg kunnen we 2 soorten e-facturen onderscheiden: mensleesbare PDF-facturen en machineleesbare EDI-facturen.

Soorten elektronische facturen

Mensleesbare facturen

  • Deze e-facturen worden digitaal verzonden en ontvangen, maar in de meeste gevallen manueel verwerkt.
  • Een veel gebruikt voorbeeld zijn de PDF-facturen die per mail verzonden en ontvangen worden, maar manueel in de boekhouding overgetypt moeten worden.
Mensleesbaar invoice

Machineleesbare facturen

  • Deze e-facturen worden niet alleen digitaal verzonden en ontvangen, maar ook digitaal verwerkt.
  • Ze zijn volgens een vaste structuur (standaard) opgebouwd, waardoor softwarepakketten deze automatisch kunnen verwerken.

Aangezien GS1 enkel standaarden voor machineleesbare EDI-facturen ondersteunt, dien je het begrip ‘e-factuur’ hieronder steeds als ‘machineleesbare EDI-factuur’ te beschouwen.

Verschillende standaarden e-facturen

Er bestaan verschillende standaarden voor e-facturen. Dat geldt overigens ook voor andere machineleesbare EDI-handelsdocumenten zoals de elektronische bestel- of leverbon. Dit komt omdat iedere sector zijn eigen specifieke vereisten kan hebben.

Vanuit GS1 Belgium & Luxembourg ondersteunen we 2 veelgebruikte standaarden: Harmonized Order to Cash & Peppol. Afhankelijk van de sector waarin je actief bent maak je best gebruik van een andere standaard, raadpleeg de tabel voor meer info. 

Harmonized Order to Cash Peppol
Enkel voor FMCG & Foodservice binnen België of Luxemburg Ontwikkeld met het oog op cross-sectorale berichten
Via GS1 Belgilux te converteren naar een Peppol-factuur voor de overheid. Raadpleeg hiervoor dit document en contacteer onze helpdesk om de connectie op te zetten.   Aanvaard voor facturatie naar de publieke sector en overheden
Harmonized order to cash is ontworpen als subset van de GS1 EANCOM standaard. Hierdoor zal jouw HO2C bericht altijd gelezen kunnen worden door een (buitenlandse) partner die de EANCOM standaard volgt. Het blijft wel mogelijk dat je partner elementen verwacht die in HO2C niet gedocumenteerd worden. Peppol e-facturen kunnen enkel verzonden en ontvangen worden via een Access Point van het Peppol eDelivery Network. Vraag aan jouw softwareleverancier of deze geconnecteerd is op het Peppol-netwerk of via een derde partij de e-facturen via het Peppol-netwerk kan verzenden/ontvangen.
Handleiding Handleiding

Ben je actief in een andere sector en/of wens je gebruik te maken van een andere standaard, bijvoorbeeld de meer algemene EANCOM? Ook dan helpen we je graag verder met advies. Contacteer onze helpdesk voor meer informatie.

Volg de basic EDI-opleiding

Volg de geavanceerde EDI-opleiding

Volg een Peppol-opleiding