Contactgegevens 

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het meegeven van een foutieve contact type code een van de meest voorkomende en gemaakte fouten is. Voor elk product moet er tenminste één contact type code zijn met een waarde gelijk aan ‘CXC’ oftewel consumentenondersteuning. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben?  

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder ‘Mijn rapporten’ vindt, of er producten zijn met de foutmelding of waarschuwing: ‘contactTypeCode should be filled at least once and take the value 'CXC’ of andere foutmeldingen of waarschuwingen gerelateerd aan contactgegevens. Volg onderstaande stappen om op een correcte manier contactgegevens in te vullen. Zo zijn de productfiches ook na de heruitvoering van alle systeemcontroles zichtbaar voor de data-afnemers.

Hoe los je de fout of waarschuwing op? Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt. 

 

Webinterface My Product Manager

 STAP 1

Log op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

landingspagina

STAP 2

Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product.

Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.
 

Data aanpassen

STAP 3

Ga naar het tabblad ‘Contactgegevens’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘Contactgegevens’ in.

Contactgegevens - NL - MPM - 01

STAP 4

Klik op ‘voeg nieuwe toe’ om de velden voor de contactgegevens beschikbaar te maken*. Vul in het veld ‘contact type’ tenminste één keer de waarde ‘(CXC) consumentenondersteuning’ in. In het veld ‘contact naam’ vul je de naam van het bedrijf in en in het veld ‘adres’ het adres van het bedrijf, beide zoals vermeld op het etiket.

Contactgegevens - NL - MPM - 02
Contactgegevens - NL - MPM - 03

STAP 5

Aanvullende contactgegevens vermeld op het etiket, bijvoorbeeld een telefoonnummer, emailadres of sociale media moeten ook ingevuld worden. Bij ‘communicatiekanalen’ klik je op ‘voeg een nieuwe toe’ om de velden beschikbaar te maken. Selecteer in het veld ‘Communicatiekanaal’ welk soort communicatiekanaal het is en vul in het veld ‘Contactgegevens’ de bijbehorende gegevens van het communicatiekanaal in. Maak voor elk communicatiekanaal een nieuw veld aan.

Contactgegevens - NL - MPM - 04
Contactgegevens - NL - MPM - 05
 • Ben je huismerkleverancier, dan moet je de velden ‘merkeigenaar GLN’ en ‘naam van de merkeigenaar’ invullen met de GLN en naam van de merkeigenaar. 
 • Verkoop je alcoholhoudende bieren, dan moet je voor doelmarkt België de velden ‘GLN van de producent’ en ‘naam van de producent’ invullen met de GLN en de naam van de producent. 
Contactgegevens - NL - MPM - 06

STAP 6

Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden.

Sla op
Valideer en volgende

STAP 7

Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers.

Valideer en vrijgeven

STAP 8

Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt.  

Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie 

STAP 1

Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche. 

De volgende GDSN-attributen zijn beschikbaar gemaakt voor het uitwisselen van contactgegevens: 

 • contactTypeCode, om aan te geven aan welke partij de contactgegevens toebehoren.  
  • Vul hier altijd tenminste één keer de waarde ‘CXC’ in. 
   • De volledige codelijst ‘BENELUX_GDSN_ContactTypeCode’ met geldige waardes is terug te vinden in het Benelux datamodel.  
 • contactAddress, het adres van het bedrijf zoals vermeld op het etiket. 
 • contactName, de naam van het bedrijf zoals vermeld op het etiket. 

 

Aanvullende contactgegevens vermeld op het etiket moeten worden ingevuld in de GDSN attributen*: 

 • communicationChannelCode, om aan te duiden wat voor soort communicatiekanaal het is. 
 • communicationValue, de gegevens van het communicatiekanaal. 

 

*Vul elke keer maar één contactgegeven in, herhaal deze velden om alle contactgegevens vermeld op het etiket in te vullen. 

GDSN 01

STAP 2

 • Ben je huismerkleverancier, dan moet je binnen ‘brandOwner’ de velden ‘gln’ en ‘partyName’ invullen met de GLN en naam van de merkeigenaar. 
 • Verkoop je alcoholhoudende bieren, dan moet je voor doelmarkt België binnen ‘manufacturerOfTradeItem’ de velden gln’ en ‘partyName’ invullen met de GLN en de naam van de producent.
GDSN 02
GDSN 03

STAP 3

Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool.  

STAP 4

Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten en het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.

Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

Contacteer de sectorhelpdesk

fmcg-foodservice@gs1belu.org

+32 2 229 18 88