Brick-code van de Global Product Classification (GPC)

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het meegeven van de tijdelijke GPC brick-code 99999999 of ontbreken van de GPC brick-code twee van de meest voorkomende en gemaakte fouten zijn. Een product moet volgens de GS1-standaard worden geclassificeerd tot een geldige productcategorie. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben? 

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder “Mijn rapporten” vindt, of er producten zijn met de foutmelding of waarschuwing: ‘Temporary gpcCode: The number you have used (99999999) is not a correct classification code and can only be used for a limited time. Please use an appropriate GPC brick code’ of andere foutmeldingen of waarschuwingen gerelateerd aan de GPC-code.

Volg dan onderstaande stappen om op een correcte manier een GPC brick-code toe te kennen. Zo zijn de productfiches ook na de heruitvoering van alle systeemcontroles zichtbaar voor de data-afnemers.

Hoe los je de fout of waarschuwing op?

Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt.
 

   

  Webinterface My Product Manager

   STAP 1

  Log op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

  landingspagina

  STAP 2

  Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product.

  Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.
   

  Data aanpassen

  STAP 3

  Ga naar het tabblad ‘Productgegevens’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘Product classificatie code’ in. 

  Zoeken veld

  STAP 4

  Klik op ‘Selecteer GPC’. Er opent een pop-up scherm. 

  GPC code selecteren

  STAP 5

  Volg de vermelde instructies in het pop-up scherm of maak gebruik van de zoekfunctie en geef een zoekterm in die het product classificeert. Klik op de GPC-code die het product correct classificeert.
  Klik vervolgens op ‘Sla op’, het pop-up scherm sluit en de geselecteerde GPC-code is nu in het veld ingevuld.

  GCP selecteren2
  GCP selecteren 3

  STAP 6

  Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden. 

  sla op
  Valideer en volgende

  STAP 7

  Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers. 

  Valideer en vrijgeven

  STAP 8

  Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt. 

  Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie 

  STAP 1

  Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche.

  Ga naar de GPC-browser van GS1 Global Om de GPC-browser te raadplegen dien je bij ‘language’ de waarde ‘Dutch’ te selecteren en bij ‘publication’ de waarde die ‘(GS1 GDSN productieversie)’ bevat. Maak gebruik van de zoekfunctie van de GPC-browser en geef een trefwoord in dat het product omschrijft, klik op ‘search’ om de zoekresultaten voor het trefwoord te ontvangen. Selecteer de GPC-code die het product het best classificeert. 

   

  GPC browser NL

  STAP 2

  Vul de GPC-code in het veld dat gekoppeld is aan het GDSN attribuut ‘gpcCategoryCode’ in. 

   

  xml

  STAP 3

  Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool. 

  STAP 4

  Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten van de data-afnemers en of in het My Product Manager datakwaliteitsrapport de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.

  Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

  Contacteer de sectorhelpdesk

  fmcg-foodservice@gs1belu.org

  +32 2 229 18 88