Belgilux Working Group Future of Data Quality

De markt onderkent het belang van nauwkeurige, volledige en actuele productinformatie.

Betrouwbare productinformatie is essentieel om de traceerbaarheid, veiligheid en naleving van de regelgeving te garanderen. Het maakt ook een efficiënter voorraadbeheer mogelijk, vermindert verspilling en versterkt het consumentenvertrouwen.

Met de opkomst van e-commerce is het afstemmen van data met de informatie op productetiketten van het allergrootste belang.

Ondanks deze consensus over het belang van datakwaliteit stelt GS1 Belgilux vast dat deze onvoldoende blijft en dit ondanks de lancering van GS1's nieuwe datakwaliteitsprogramma.

Het doel van deze werkgroep zal zijn om de huidige obstakels en toekomstige behoeften beter te begrijpen, en om een consensus te bereiken tussen de eisen van distributeurs en die van hun leveranciers. We zullen proberen aanzienlijke verbeteringen in de gegevenskwaliteit door te voeren binnen My Product Manager via het datakwaliteitsprogramma.

Contactpersoon: Raphaël Ghaye

Vragen? Neem contact met ons op via support@gs1belu.org.

Leden

TBC