Belgilux Working Group Future of Data Exchange

De uitwisseling van productgegevens is noodzakelijk geworden. Deze gegevens zijn van cruciaal belang voor distributeurs om hun toeleveringsketen effectief te beheren, hun e-commerceplatforms aan te vullen, over de juiste afbeeldingen voor hun sites te beschikken, etiketgegevens en andere informatie zoals voedingswaarden te ontvangen.

Wij merken op dat er, ondanks de harmonisatie van de gegevensuitwisseling via het GS1 GDSN-netwerk en My Product Manager, nog steeds andere informatie wordt opgevraagd door verschillende afdelingen binnen distributeurs en dat zij gebruik maken van andere databronnen (Excel, retailplatforms, andere databronnen).

Het doel van deze werkgroep is om beter te begrijpen welke informatie wordt gevraagd door distributeurs buiten het GS1 GDSN-netwerk en My Product Manager. Zo zal GS1 Belgilux een volledige analyse kunnen uitvoeren om te bepalen of een gemeenschappelijke oplossing op de markt kan worden gebracht, of dat er nieuwe tools ter beschikking moeten worden gesteld van onze leden.

Deze werkgroep zal de missie hebben om de rol van GS1 Belgilux op dit vlak te verduidelijken en de bijdrage van My Product Manager in de relatie tussen distributeurs en leveranciers te definiëren.

Contactpersonen: Raphaël Ghaye, Sarah Lard en Bo Pincket

Vragen? Neem contact met ons op via support@gs1belu.org.

Leden

TBC