gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen, nieuwe indicaties

Voor het vastleggen van de gevaarlijke stoffen informatie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd om de internationale uitwisseling beter te faciliteren. Concreet houdt dit in dat de e-commerce velden (die alleen binnen de doe-het-zelf-, tuin- & diersector bekend waren) komen te vervallen en er alleen nog standaard GS1 GDSN velden gebruikt worden. Daarnaast zijn er enkele versimpelingen doorgevoerd: 


1.    De indicatie kindveilige sluiting

De indicatie kindveilige sluiting komt te vervallen. Internationaal werd dit al gezien als een “Code functie van de verpakking” en hier was al een bestaand attribuut voor. 
Het attribuut 5.031 zal per 20 november 2021 vervallen en hiervoor in de plaats komt het attribuut 8.519 

2.    De indicatie product is verf in blik

De indicatie product is verf in blik komt te vervallen. Dit is dubbelop om dit aan te geven. Of iets in blik zit zie je aan de verpakkingscode. Of het verf is zie je aan het soort product. 
Bovendien was dit een attribuut dat gekoppeld was aan alle bricks (wat onlogisch was) en was deze functionaliteit nietszeggend omdat verf ook wel in emmers zit en er geen wezenlijk verschil is in de verf zelf. 
Het attribuut 5.137 komt in de november release te vervallen. 

3.    De indicatie Safety Data Sheet(SDS) wettelijk verplicht 

De indicatie Safety Data Sheet(SDS) wettelijk verplicht komt te vervallen. Indien een SDS relevant is kan het (ook weer rekening houdend met internationale uitwisseling) aangegeven worden als SAFETY_DATA_SHEET_REQUIRED in het bestaande attribuut 3.067 (Type verordening/richtlijn) 
Het attribuut 5.006 komt in de november release te vervallen. 

4.    Het attribuut productgroep 

Het attribuut productgroep komt te vervallen. Hiervoor is er al een bestaand GS1 GDSN attribuut 8.518 productgroep. Het oude attribuut 5.033 vervalt in de november release. 

5.    De gevarenaanduidingen (code en aanvullende omschrijving) 

De gevarenaanduidingen (code en aanvullende omschrijving) moesten in aparte attributen vastgelegd worden afhankelijk of het een mengsel was of niet. Er zijn voor mengsels geen andere gevaarsoorten dan voor reguliere producten. 
Alle gevarenaanduidingen kunnen nu in hetzelfde attribuut 5.063 en 5.126 vastgelegd worden. 
Om toch ook aan te kunnen geven dat iets een mengsel is wordt het GS1 GDSN veld 8.515 (is gevaarlijke stof een mengsel) geactiveerd. De attributen 5.140 en 5.141 komen hiermee per november 2021 te vervallen. 

6.    De attributen 5.132 en 5.133 (indicatie limited quantity en waarde) 

De attributen 5.132 en 5.133 (indicatie limited quantity en waarde) worden vervangen door het GS1 GDSN attribuut 8.516 Dit ook weer om internationale uitwisseling mogelijk te maken. Bovendien kan dit attribuut via één enkele attribuut ingevuld worden i.p.v. twee. Als een waarde wordt ingevuld dan is er automatisch een indicatie dat dit nodig is. Blijft het attribuut leeg dan is dit dus de oude variant “indicatie limited quantity = false” 
De attributen 5.132 en 5.133 komen dan in de november release te vervallen. 

7.    Attribuut 5.136 BRZO/Seveso gevarencategorie 

Attribuut 5.136 BRZO/Seveso gevarencategorie komt te vervallen en deze informatie kan vastgelegd worden in het attribuut 8.513 en 8.514. Dit ook alweer om deze codering ook internationaal uit te kunnen wisselen. Hier was een dubbel attribuut nodig om via 8.513 aan te geven dat ADR of SEVESO relevant is. In 8.514 staat dan de SEVESO code. 
Wordt in 8.513 ADR ingevuld dan is het bestaande attribuut 5.135 nodig om gevarentype ADR in te vullen. 
In de november release komt dan het attribuut 5.136 te vervallen 

8.    Uitkleding van de codelijst voor het “gevaarlijke stoffen classificatiesysteem”  

Indien hier de code ADR werd gebruikt in het verleden dan is dat nu niet meer nodig. Dat ADR relevant is kan gezien worden door het invullen van de ADR klasse. 
Geef hierin alleen nog aan : 

 • Ja, het is een gevaarlijke stof. 
  In dit geval worden een aantal gevaarlijke stof attributen verplicht die al eerder verplicht waren als ADR klasse werd gebruikt. 
 • Ja, het is een gevaarlijke stof maar het heeft geen transportrestricties 
  Geef in dit geval aan wat relevant is, maar ADR attributen zijn niet meer verplicht 
 • Nee, het is geen gevaarlijke stof 
  Er zijn geen verplichtingen 
 • Nee, het is geen gevaarlijke stof maar er zijn wel transportrestricties 
  Leg in dit geval de ADR informatie vast 
Handleiding
16/06/2021
Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier
Deel deze pagina:
Handleiding
16/06/2021
Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier
Deel deze pagina: