STAP 5: Re-audit

stap 5 re-audit

Voor de producten die als onvoldoende beoordeeld werden tijdens de audit,  kan na correctie van de fouten de re-audit van je product(en) aangevraagd worden. Stappen 3 en 4 worden hierbij terug doorlopen. De eerste re-audit per product is gratis

Als alle producten per iteratie uiteindelijk geauditeerd en goedgekeurd werden, dan weet je zeker dat deze productinformatie correct, compleet en up-to-date is! 

Belangrijk

De informatie over de beoordeling van een geauditeerd product zal ook beschikbaar gemaakt worden voor retailers.