STAP 4: Feedback

stap 4 feedback

Nadat de audit van alle producten afgewerkt werd, krijg je een e-mail om je hiervan op de hoogte te stellen. De status van de producten zal in de My Audits applicatie nu ‘voltooid’ zijn. Daarnaast zal een verdict (voldoende/onvoldoende) vermeld worden per product als audit feedback:  

  • Voor de voldoende producten: goed nieuws! Je hoeft verder niets te doen. 
     
  • Voor de onvoldoende producten: Zorg ervoor dat je de gevonden fouten binnen de 3 weken corrigeert in My Product Manager aan de hand van het rapport dat je in de My Audits applicatie terugvindt en vergeet vervolgens niet je re-audit aan te vragen (zie volgende stap). Het product komt opnieuw in de status ‘aangevraagd’ terecht.