STAP 2 : Voorbereiding audit

stap 2 voorbereiding audit

Om de audit van je productgegevens voor te bereiden, vragen wij om enkele acties uit te voeren: 

 

Resultaat validatieregels


In het My Product Manager rapport kun je eventuele fouten of waarschuwingen in verband met je producten terugvinden. Om het audit proces niet te verstoren en de kansen op een goede ‘first time right’ audit score te verhogen, is het aangeraden om deze fouten en waarschuwingen voorafgaand de audit op te lossen. 

Vrijstelling aanvragen


Indien je van mening bent dat één of meerdere van de gekozen producten voldoet aan de criteria voor vrijstelling, dan vragen wij om dit te melden via de sectorhelpdesk. Graag in het onderwerp melding maken van het auditprogramma + ‘vrijstelling’ en in de e-mail te melden voor welke product(en) en welke reden je de aanvraag indient. Je wordt dan verder op de hoogte gesteld van de beoordeling:

  • Indien de aanvraag als onterecht beoordeeld werd en dus niet weerhouden, verandert er niets en vragen wij je verder te gaan met de volgende stappen uit het stappenplan. Het product blijft in status ‘nieuw’ staan.
  • Indien de aanvraag als terecht beoordeeld werd, zal dit product in de My Audits applicatie de status ‘vrijgesteld’ krijgen en zal een ander product met status ‘nieuw’ als alternatief aangeboden worden. 


Images/artwork 

Voor de audit van start kan gaan, dient minimum 1 (en maximum 6) foto’s of een artwork gelinkt te worden aan elk van de producten waarvoor geen vrijstellingsaanvraag lopende is. Zonder foto(‘s) of artwork kan de audit niet opgestart worden. De formaten waarin foto’s of een artwork beschikbaar gesteld kunnen worden zijn: JPEG/PNG/TIFF en PDF

De richtlijnen omtrent foto’s en artwork specificaties dienen altijd in acht genomen te worden en zijn van groot belang voor het vlot en correct uitvoeren van de audit. 

infographic audit pictures

Nadat de producten voor je klaarstaan in de My Audits applicatie, krijg je 4 weken de tijd om in My Product Manager eventueel nog productinformatie te corrigeren of te vervolledigen, een vrijstelling aan te vragen, de afbeeldingen/het artwork op te laden en de audit start aan te vragen. 

Start audit 


Eens de voorbereidende stappen werden uitgevoerd, kun je de start van de audit per product officieel goedkeuren en van start laten gaan door een druk op de knop ‘start audit’. Elk product waarvoor je de audit opstart, krijgt in het overzicht de status ‘aangevraagd’ en zal doorstromen om geauditeerd te worden (zie volgende stap). 

 

LET OP

Eens je de audit van start laat gaan, wordt een zogenaamde ‘snapshot’ van de data uit My Product Manager genomen. Informatie aangepast in My Product Manager na het nemen van de snapshot, wordt niet in rekening genomen van de audit.