STAP 1 : Selectie producten

stap 1 selectie producten

 

De selectie van de producten gebeurt op basis van volgende principes: 

 

Steekproef 


Binnen het programma werken we met een steekproefmethode, waarbij een keuze gemaakt wordt hoeveel en welke producten opgevraagd zullen worden voor audit via de My Audits applicatie. 

Kwartaal/Semester

 

Per iteratie 

Gedurende de duur van het auditprogramma, wordt over 8 periodes (iteraties genoemd) een nieuwe steekproef genomen uit het productassortiment en zul je bericht krijgen via e-mail dat nieuwe producten klaar staan voor controle. Deze producten staan weergegeven met de status ‘nieuw’ in het overzicht in de My Audits applicatie. 

Leveranciers met tot 40 producten in My Product Manager zullen per elke andere iteratie bevraagd worden (dus 4 maal in totaal). Vanaf 41 producten in My Product Manager wordt een leverancier elk iteratie (en dus 8 maal in totaal) bevraagd. Aan de start van het audit programma wordt elke leverancier op basis van de grootte van het assortiment op dat moment ingedeeld in een bepaalde groep. Belangrijk: het percentage bevraagde producten zal voor beide groepen dezelfde zijn, enkel de contact frequentie is verschillend. 

Selectiecriteria 

De producten voor de steekproef worden op basis van volgende criteria geselecteerd: 

  • Grootte van het assortiment: hoe groter het assortiment, hoe meer producten geselecteerd zullen worden voor controle. Hoe kleiner het assortiment, hoe minder. 
     
  • Producteigenschappen: binnen het assortiment komen enkel voorverpakte voedingsmiddelen die een consumenteneenheid zijn (dus ook multi-packs) in aanmerking om geselecteerd te worden voor audit.
     
  • Nationale merkproducten: private label producten zijn out of scope van het audit programma. 
     
  • Focus op recente producten: 80% recente en 20% minder recente producten. In geval er onvoldoende recente producten geselecteerd kunnen worden, wordt de steekproef verder aangevuld met andere producten.


Gekoppeld aan een beloningsmechanisme

Als je een goede score behaalt voor je productinformatie tijdens de audit, word je beloond. In het volgende iteratie zal je steekproef namelijk kleiner worden van zodra je een zogenaamde ‘first time right’ audit score behaalt van 96%. Dat wil zeggen: de productfiches behalen gemiddeld een score van 96 %.  

Bij het eerste iteratie start elke leverancier in de steekproef categorie 50%. De lagere categorie betreft 10%, de hogere categorie 100%.

Een praktisch voorbeeld:

Een leverancier heeft een assortiment van 160 producten die in aanmerking komen voor audit. In het eerste iteratie worden daarom 20 producten voor audit geselecteerd (160 producten / 8 iteraties * 50%). Is de gemiddelde score van deze 20 producten 96 %, dan zullen in een volgend iteratie slechts 2 producten (160 producten / 8 iteraties * 10%) voor audit opgevraagd worden. LET OP: indien het gemiddelde first time right audit percentage in de iteratie lager ligt dan 96%, komt de leverancier in een volgende iteratie terug in de hogere steekproef categorie terecht, etc.

 

Belonings