Kwaliteit productinformatie in My Product Manager

Data quality

Hoe weet My Product Manager dat de productinformatie volledig en correct is?

Het datamodel bepaalt welke productkenmerken er in de gestandaardiseerde productfiche vermeld kunnen worden.

De validatieregels bepalen welke van die productkenmerken altijd, in bepaalde gevallen of optioneel ingevuld kunnen worden. De validatieregels bepalen ook soms wat de mogelijke waarden van een bepaald productkenmerk kunnen zijn. Aan elke validatieregel wordt een fout (error) of een waarschuwing (warning) gekoppeld, die getriggerd wordt wanneer de regel niet wordt nageleefd.

Zowel het datamodel als de validatieregels worden sectoraal vastgelegd. Het datamodel en de validatieregels zitten geprogrammeerd in My Product Manager.

Het systeem controleert afhankelijk van de complexiteit van de validatieregel “up front” of “back end” of de betrokken productkenmerken in orde zijn.

Up front: 
  • Gebruikers van de webinterface van My Product Manager (https://myproducts.gs1belu.org) krijgen bij het opslaan van de productfiche een waarschuwing of een foutboodschap dat de productfiche onvolledig is of fouten bevat.
  • Gebruikers die vanuit het Global Data Synchronisation Network (GDSN) naar My Product Manager publiceren, krijgen een bericht dat My Product Manager de productfiche heeft geweigerd met de bijhorende reden.

 

Back-end:
  • Gebruikers van de webinterface van My Product Manager en gebruikers die vanuit GDSN naar My Product Manager publiceren, kunnen op een rapport zien welke productfiches er in het systeem werden geregistreerd, maar toch niet voldoen aan de validatieregels.
Report

Rapportering

Alle gebruikers die in My Product Manager productinformatie registreren, kunnen via een geïntegreerd rapport de datakwaliteit van hun productinformatie opvolgen.

Hier vind je de handleiding hoe je het rapport kunt gebruiken