Kwaliteit productinformatie via de validatieregels in My Product Manager

Data quality

Hoe weet My Product Manager dat de productinformatie volledig en correct is?

Het datamodel bepaalt welke productkenmerken er in de gestandaardiseerde productfiche vermeld kunnen worden.

De validatieregels bepalen welke van die productkenmerken altijd, in bepaalde gevallen of optioneel ingevuld kunnen worden. De validatieregels bepalen ook soms wat de mogelijke waarden van een bepaald productkenmerk kunnen zijn. Aan elke validatieregel wordt een fout (error) of een waarschuwing (warning) gekoppeld, die getriggerd wordt wanneer de regel niet wordt nageleefd.

Zowel het datamodel als de validatieregels worden sectoraal vastgelegd. Het datamodel en de validatieregels zitten geprogrammeerd in My Product Manager.

Feedback validatieregels

My Product Manager zal afhankelijk van de gebruikte setup op een andere wijze aangeven of een productfiche fouten (errors) of waarschuwingen (warnings) bevat:

  • Gebruikers van de webinterface van My Product Manager (https://myproducts.gs1belu.org) krijgen bij het opslaan van de productfiche onmiddellijk feedback.
  • Gebruikers die vanuit het Global Data Synchronisation Network (GS1 GDSN) naar My Product Manager publiceren, krijgen van My Product Manager een antwoordbericht (CIC: Catalogue Item Confirmation) terug gestuurd. 
Report

Rapportering

Alle gebruikers van My Product Manager Share, kunnen via een geïntegreerd rapport de datakwaliteit van hun productinformatie opvolgen.

  • Leveranciers die productinformatie registreren, zien uiteraard enkel het rapport voor hun eigen producten.

Handleiding datakwaliteitsrapport voor data-opladers

  • Bedrijven die productinformatie afnemen, zien een algemeen rapport met alle producten, behalve de producten waarvoor ze ge-OPT-OUT zijn.

Handleiding datakwaliteitsrapport voor data-afnemers

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer de sectorhelpdesk

fmcg-foodservice@gs1belu.org

+32 2 229 18 88