Belastingen en accijnzen

Uit de datakwaliteitsrapporten van My Product Manager blijkt dat het ontbreken van de belastinginformatie en/of accijnzen de meest voorkomende en gemaakte fouten zijn. Belastinginformatie voor een product moet altijd vermeld worden, voor bepaalde productcategorieën moeten ook accijnzen ingevuld worden. 

Hoe kan je zien of jouw producten deze fout hebben? 

Controleer in het datakwaliteitsrapport, dat je in My Product Manager onder “Mijn rapporten” vindt, of er producten zijn met de foutmelding of waarschuwing: ‘If target market is 056 (Belgium) and gpcCategoryCode does not equal (10005844, 10005845), then Tax information for Belgium must be provided.’ of andere foutmeldingen of waarschuwingen gerelateerd aan belastinginformatie en/of accijnzen. 

Hoe los je de fout of waarschuwing op?

Dat hangt af van via welke weg je de productfiches in My Product Manager registreert of bewerkt.
 

   

  Webinterface My Product Manager

   STAP 1

  Log op de webinterface van My Product Manager in met je inloggegevens en ga naar ‘Mijn producten’

  landingspagina

  STAP 2

  Maak gebruik van de zoekfunctie en geef de beschrijving, GTIN of merk van het product in. Om de productfiche te openen klik je onder ‘GTIN’ op de 14-cijferige GTIN van het product.

  Klik vervolgens op ‘Data aanpassen’ om de productfiche aan te passen.
   

  Data aanpassen

  STAP 3

  Ga naar het tabblad ‘belastingen’ of maak gebruik van de zoekfunctie en geef ‘belastinginformatie’ in.  

  mpm veld belastinginfo

  STAP 4

  Controleer of alle relevante belastinginformatie en/of accijnzen in de daarvoor beschikbare velden zijn ingevuld. Ontbreekt er belastinginformatie en/of accijnzen volg dan onderstaande stappen om op een correcte manier deze informatie in te vullen.

  Bij ‘import classificatie’ klik je op ‘voeg een nieuwe toe’ om het veld ‘type import classificatie’ beschikbaar te maken. Geef in het veld ‘type import classificatie de vaste waarde ‘(INTRASTAT)’ in, in het veld ‘code import classificatie’ vul je de meest relevante code in die van toepassing is op het product. Het douanetarief wordt berekend aan de hand van een geldige Intrastat code, hier is op de website van de nationale bank van België is de nomenclatuur met codes terug te vinden. 

  mpm import classificatie
  mpm import classificatie 2

  STAP 5

  Ga vervolgens naar ‘belastinginformatie’ en klik op ‘voeg nieuw item toe’ om de velden beschikbaar te maken. Selecteer in het veld ‘doelmarkten’ de doelmarkt waar de belastinginformatie en/of accijnzen voor van toepassing zijn. Wordt het product in meerdere doelmarkten verkocht moet je voor elke doelmarkt de belastinginformatie invullen, klik op het blauwe plusteken om een nieuwe doelmarkt toe te voegen. 

  belasting 4
  Belasting

  STAP 6

  Vul in de belastinginformatie tenminste de onderstaande velden in:

  • Code soort belasting*, vul hier in of het om belasting gaat of om accijnzen*. Voor accijnzen selecteer de juiste code uit de lijst. Een overzicht van alle codes voor de accijnzen is hier op de website van GS1 Belgium & Luxembourg terug te vinden.
    
  • Code belastingtarief*, voor belastingen vul je hier de categorie van het belastingtarief in, bijvoorbeeld voor doelmarkt België is de waarde ‘standaard’ gelijk aan 21%. 
    
  • Code belastingdienst, voor doelmarkt België en Luxemburg dien je de vaste waarde (281) GS1 Belgium & Luxembourg in te vullen. 
  mpm import classificatie 5
  mpm import classificatie 6

  STAP 7

  Zijn er ook accijnzen van toepassing op het product moet je binnen de belastinginformatie van de doelmarkt een aanvullende belastinginformatie toe te voegen, klik op ‘voeg een nieuwe toe’. 

  Belasting

  STAP 8

  Aanvullende documentatie over het invullen van belastingen en accijnzen is hier op de website van GS1 Belgium & Luxembourg terug te vinden. 

  Klik op ‘Sla op’ of ‘valideren & volgende’ om de aanpassing en de gehele productfiche te controleren en valideren. Zijn er nog foutmeldingen en/of waarschuwingen? Dan moeten deze ook verholpen worden. 

  sla op
  Valideer en volgende

  STAP 9

  Klik op ‘valideren en vrijgeven’, de geüpdatete productfiche is nu beschikbaar voor de data-afnemers. 

  Valideer en vrijgeven

  STAP 10

  Controleer na het vrijgeven van de geüpdatete productfiche in het My Product Manager datakwaliteitsrapport of de productfiche geen foutmelding en/of waarschuwing meer vermeldt. 

  Via een andere GS1 GDSN-datapool of via een machine-to-machine-connectie 

  STAP 1

  Log in de gebruikersomgeving van je systeem in en open de productfiche.

  Controleer of alle relevante belastinginformatie en/of accijnzen in de daarvoor beschikbare GDSN-attributen zijn ingevuld. Ontbreekt er belastinginformatie en/of accijnzen volg dan onderstaande stappen om op een correcte manier deze informatie in te vullen.

  Vul in de belastinginformatie tenminste de onderstaande GS1 GDSN-attributen in:

  • dutyFeeTaxTypeCode, vul hier in of het om belasting gaat of om accijnzen. Een overzicht van alle codes voor de accijnzen is hier op de website van GS1 Belgium & Luxembourg terug te vinden.
    
  • dutyFeeTaxAgency, voor doelmarkt België en Luxemburg moet je de vaste waarde ‘(281) GS1 Belgium & Luxembourg’ in vullen. 
    
  • dutyFeeTaxCategoryCode, voor belastingen vul je hier de categorie van de belastingtarief in, bijvoorbeeld voor doelmarkt België is de waarde ‘standaard’ gelijk aan 21%. 

  Zijn er ook accijnzen van toepassing op het product moet je binnen de belastinginformatie een aanvullende belastinginformatie toe voegen, herhaal hiervoor de structuur en gebruik bovenstaande GDSN-attributen.

  belasting gdsn

  Aanvullende documentatie over het invullen van belastingen en accijnzen is hier op de website van GS1 Belgium & Luxembourg terug te vinden.

  STAP 2

   Zorg dat de wijziging is opgeslagen en de geüpdatete productfiche beschikbaar is voor de data-afnemers door deze vrij te geven of te (her)publiceren op de datapool. 
   

  STAP 3

  Controleer na het vrijgeven of (her)publiceren de CIC-berichten van de data-afnemers en of in het My Product Manager datakwaliteitsrapport de productfiche geen foutmeldingen en/of waarschuwingen meer bevat.

  Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen of problemen?

  Contacteer de sectorhelpdesk

  fmcg-foodservice@gs1belu.org

  +32 2 229 18 88