Exit Excel en focus op datakwaliteit en duurzaamheid in de GS1 datapool.

Exit Excel en focus op datakwaliteit en duurzaamheid in de GS1 datapool

Als het aan Raphaël Ghaye, Retail Manager GS1 Belgilux, ligt, is het dit jaar definitief afgelopen met het delen van Excel-files/sheets voor het uitwisselen van productinformatie in doe-het-zelf, tuin en dier. “Diverse bedrijven uit deze sectoren moeten nog overstappen naar de GS1 datapool”, zegt de retail manager. “Dit is voor GS1 een prioriteit.” Uiteraard zijn er nog meer speerpunten voor 2024. “Onze standaarden en oplossingen helpen bedrijven om consumenten en ketenpartners beter te informeren en te voldoen aan maatschappelijke eisen voor duurzaamheid.”

Raphael Ghaye
Raphaël Ghaye

Bedrijven in de doe-het-zelfsector gebruiken de GS1 datapool al jaren om efficiënt betrouwbare productinformatie te kunnen ontvangen. In 2020 engageerden vijf tuin- en dierretailers in de Benelux zich om deze ook te gebruiken. “Dat zijn er inmiddels 14 geworden, die het proces voor zichzelf en hun leveranciers veel efficiënter willen maken”, benadrukt Raphaël “Leveranciers hoeven niet meer telkens afzonderlijk per retailer informatie aan te leveren en kunnen hun Excelbestanden achterwege laten door hun productinformatie op een gestandaardiseerde manier via één centrale bron, de GS1 datapool, uitwisselen.”

Data is het nieuwe goud

Inmiddels zijn al heel wat bedrijven in de doe-het-zelf-, tuin- en diersector overgestapt naar de GS1 datapool. Dat geldt volgens Raphaël voor de doe-het-zelf sector, maar in tuin en dier zijn nog niet alle bedrijven aangesloten. “Dit jaar zullen wij samen grote stappen vooruit zetten’’, “Het is in ieders belang, want de hoeveelheid data en digitale bestanden die je moet aanleveren en bijhouden groeit explosief. Enerzijds omwille van de wetgeving en anderzijds verwachten consumenten meer en betere informatie om hun aankoopbeslissing op te baseren. Het beheer van deze toenemende datastroom is het meest effectief wanneer het centraal en gestandaardiseerd wordt geregeld, en daar staat de GS1 datapool voor.”

Randvoorwaarde voor succes is de kwaliteit van de gedeelde productinformatie. Ook een belangrijk project volgens Raphaël. “Het gaat om de vulgraad – dus of de datavelden in de GS1 datapool ook daadwerkelijk zijn ingevuld – én of ingevulde data correct is. We maken er dit jaar werk van om de vulgraad en datakwaliteit samen verder te verbeteren.

Bewuster omgaan met datakwaliteit 

Bewustzijn vergroten voor het belang van datakwaliteit is belangrijk. “Het is de motor om je producten goed onder de aandacht te brengen en te verkopen”, zegt Raphaël. “Eigenlijk kan je stellen dat de investering in datakwaliteit het best bestede marketingbudget is. Je kan nog zoveel investeren in het fysieke product en reclame maken, maar als consumenten onvoldoende of verkeerde productinformatie krijgen, kopen ze een ander product of gaan ze naar een andere retailer of leverancier.”

Duurzaamheidsambities

Het uitwisselen van kwalitatieve productinformatie via de GS1 datapool draagt eveneens bij aan een duurzame werking en vereenvoudigt de stap naar een circulaire economie. 

“Verduurzamen van producten en verpakkingen is uiterst belangrijk en daarvoor is betrouwbare productdata noodzakelijk”

“Verduurzamen van producten en verpakkingen is uiterst belangrijk en daarvoor is betrouwbare productdata noodzakelijk”, zegt Raphaël. “Een consumentenartikel is niet compleet als de data over de samenstelling van het product en de verpakking onvolledig is en de kwaliteit van de data te wensen overlaat. Retailers en leveranciers willen hun ecologische voetafdruk verlagen en moeten over hun duurzaamheidsinspanningen gaan rapporteren volgens de Europese wetgeving die vanaf begin 2024 geldt. Dankzij onze standaarden kan je data op gestandaardiseerde wijze opslaan en delen in de keten. En we kunnen daarenboven ook helpen bij het Digital Product Passport om belangrijke data over de samenstelling, verwerking en circulariteit van producten en verpakkingen eenduidig op te slaan en te delen.”

Een circulaire economie is namelijk één van de belangrijkste thema’s van de Europese Unie. Hiervoor zijn er verschillende wetgevingen op til. Hoe kunnen we de ESG rapportering faciliteren? Hoe en waarom kunnen we verpakkingsdata uitwisselen? Hoe kunnen we in het kader van de ontbossing verordening certificaten delen met consument, business en overheid. GS1 Belgilux wil graag helpen zodat de sector hieraan kan voldoen.

Blog
27/02/2024
Tuin & Dier Doe-Het-Zelf
Deel deze pagina:
Blog
27/02/2024
Tuin & Dier Doe-Het-Zelf
Deel deze pagina: