Application Identifiers (AI's)

Additionele informatie coderen via Application Identifiers

Application Identifiers (AI's) zijn globaal bepaalde “prefixen” die gebruikt worden om additionele informatie (zoals lotnummer of houdbaarheidsdatum) te identificeren en opeenvolgend te coderen in eenzelfde gegevensdrager.

Door gebruik te maken van deze AI's kan een gegevensstring, die naast een identificatienummer ook additionele informatie bevat, volledig geautomatiseerd overgedragen worden en nadien stukje per stukje ontleed worden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een GTIN én een lotnummer te coderen in eenzelfde gegevensdrager en vervolgens als aparte informatiestukjes uit te wisselen met handelspartners.

Op de website van GS1 Global vind je een overzicht van alle afgesproken Application Identifiers.

Bekijk alle AI's