Kortingsbonnen en My Coupon Manager

De Global Coupon Number of GCN is de identificatiesleutel om een kortingsbon wereldwijd uniek te identificeren. Dat nummer wordt in een barcode gecodeerd en op de kortingsbon gedrukt.

De uitgever van de kortingsbon registreert de kortingsboninformatie in “My Coupon Manager”. Die omvat o.a. de producten waarop de korting van toepassing is en hoeveel hiervan aangekocht moeten worden, maar ook alle andere voorwaarden.

De kortingsboninformatie wordt door My Coupon Manager aan de supermarkten bezorgd die het doorsturen naar hun kassa’s.  
Aan de kassa worden producten en kortingsbonnen gescand. Als de kassa ook over de kortingsboninformatie beschikt, dan kan hij autonoom controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om de korting automatisch toe te kennen.

Nieuwe regels voor couponing vanaf 1 januari 2024!

Te veel gegevens en gegevens van slechte kwaliteit vervuilen momenteel de My Coupon Manager-oplossing. Dit blokkeert de wijdverspreide invoering ervan en de implementatie van My Coupon Manager door nieuwe detailhandelaars.

Kortingsbonnen uniek identificeren

Wat is de Global Coupon Number (GCN)?

Hoe kan je als uitgever van de kortingsbon GCN’s bekomen?

Barcodes op kortingsbonnen

Welke barcode wordt op kortingsbonnen gebruikt?

Hoe kan je die barcode aanmaken?

Laat de scanbaarheid van de barcode gratis controleren.

Nieuwe Global Coupon Number als een kortingsbon verlengd wordt?

Wat als je een bestaande kortingsbon wil herdrukken?

Gepersonaliseerde internetkortingsbonnen

Wat zijn gepersonaliseerde internetkortingsbonnen (e-coupons)?

Hoe kan je e-coupons uitgeven?

Wat is het verschil tussen e-coupons en mobiele kortingsbonnen (m-coupons)?

Kortingsboninformatie in My Coupon Manager (voorheen Coupon Data Pool)

Welke informatie over kortingsbonnen, gekoppelde condities en producten zitten in My Coupon Manager?

Wat is de relatie tussen My Coupon Manager en My Product Manager?

Ecosysteem kortingsbonnen

Wat is de rol van de uitgever van de kortingsbon, GS1, winkels en clearingshouse bij het aanmaken, controleren, verspreiden, accepteren en terugbetalen van kortingsbonnen?

Hoe kortingsboninformatie in My Coupon Manager opladen

Hoe kan je als uitgever van de kortingsbon kortingsboninformatie in My Coupon Manager registreren?

Hoe kortingsboninformatie uit My Coupon Manager afhalen

Hoe kan je als supermarkt kortingsboninformatie uit My Coupon Manager afnemen?

Tarieven en abonnement aanvragen

Hoeveel kost een abonnement op My Coupon Manager?

Hoe krijg ik toegang tot het platform?

Opgelet: in deze video is nog sprake van de Coupon Data Pool die productinformatie ontvangt via een datapool van het Global Data Synchronisation Network (GDSN). Sinds 2021 is de Coupon Data Pool vervangen door My Coupon Manager die verbonden is met My Product Manager.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer de sectorhelpdesk

fmcg-foodservice@gs1belu.org

+32 2 229 18 88