HO2C v3.0: een nieuwe validatietool binnenkort beschikbaar

HO2C v3.0: een nieuwe validatietool binnenkort beschikbaar

Voor het uitwisselen van transactionele datagegevens, ontwikkelde GS1 Belgium & Luxembourg samen met partners uit de FMCG & Foodservice sector het Harmonised Order-to-Cash (HO2C) formaat gebaseerd op de internationale EDIFACT/EANCOM standaarden. Sinds tientallen jaren kunnen bedrijven, actief in deze sectoren, orders, zendnota’s en facturen uitwisselen via een gestructureerd en automatisch verwerkbaar formaat. Het valideren van deze berichten was tot op heden echter grotendeels gebaseerd op interpretatie van geschreven handleidingen (de zogenaamde “Message Implementation Guides” (MIG)). Hierdoor verloor het systeem een deel van haar interoperabiliteit, aangezien iedere partij de handleiding op zijn manier begon te interpreteren. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de sector, ontwikkelde GS1 Belgium & Luxembourg onder eigen beheer, een nieuwe validatietool die weinig ruimte laat tot “misinterpretatie”. Op 1 januari 2023 komt deze nieuwe functionaliteit voor alle GS1 Belgium & Luxembourg leden en partners beschikbaar.

Naar de nieuwe validatietool

Dit kadert in het meerjarenprogramma van GS1 om datakwaliteit (ook voor transactionele gegevens) naar een hoger niveau te tillen. Aangezien de Europese Commissie en de Belgische overheden verder inzetten op elektronische facturatie met ingebouwde controles (schematrons), is het belangrijk dat ook sectorale formaten voldoen aan de vooropgestelde specificaties.

EDI HO2C

Dit is zeker nodig indien dit sectoraal formaat omgezet moet worden naar Peppol en dus alle verplichte elementen aanwezig moeten zijn om geldige berichten (volgens de Europese Norm rond e-Invoicing (EN 16931)) op te maken. De afwerking van deze nieuwe tool is de bekroning van de 2-weg strategie die de Raad van Bestuur van GS1 Belgium & Luxembourg de laatste jaren aanbeveelt: enerzijds inzetten op het eigen sectorale formaat voor communicatie binnen de eigen sector, maar daarnaast ook oog hebben voor cross-sector en cross-border formaten die bovendien door overheden binnenkort verplicht worden (Peppol). 

De nieuwe tool bevat naast het validatiegedeelte tal van andere functionaliteiten. De bestaande handleiding voor versie 3.0 (actief sinds 1/6/2019) kan in de nieuwe tool via verschillende mogelijkheden geraadpleegd worden (HTML, PDF, …). In geval van foutmeldingen word je zelfs direct naar het relevante deel van de handleiding gebracht, waar extra uitleg beschikbaar is. Daarnaast zijn voor elk berichttype meerdere voorbeelden volgens het gebruikte scenario, beschikbaar. Een andere handige functionaliteit is de mogelijkheid om lokale codelijsten te raadplegen (bv. EBL001, RTI lijst, visgebieden, Comeos codes vleessector, …). En tot slot is er ook de mogelijkheid om feedback te geven zodanig dat de tool nog verder geperfectioneerd kan worden. 

Ben je aangesloten bij GS1 Belgium & Luxembourg en heb je nu al interesse om aan de slag te gaan met deze nieuwe ontwikkeling? Klik dan op volgende link en vraag je gratis account aan via “Create New Account”. Wij activeren zo snel mogelijk je account en je kan direct aan de slag om HO2C-berichten te laten doorlichten door een objectieve en gebruiksvriendelijke tool.

Veel succes!

Blog
01/09/2022
Andere sectoren
Deel deze pagina:
Blog
01/09/2022
Andere sectoren
Deel deze pagina: