EDI Committee

Werking en voorwaarden tot deelname

Het EDI-comittee is een intersectoraal GS1-orgaan dat over de praktische toepassing van de GS1 EDI-standaarden in België en Luxembourg waakt.

De leden bepalen hoe de internationale standaarden nationaal verfijnd en verduidelijkt worden. Indien nodig worden er wijzigingsverzoeken ingediend om die internationale standaarden te laten aanpassen.

Het EDI-comittee doet via de GS1 staf voorstellen aan de Raad van Bestuur m.b.t. EDI-speerpunten of -projecten die in het volgende meerjarenplan kunnen opgenomen worden. Ze zorgt er tevens voor dat het huidige plan uitgevoerd wordt. Waar nodig stelt ze ook voor het meerjarenplan bij te sturen of prioriteiten te verschuiven.

Het EDI-comittee stuurt permanente en tijdelijke werkgroepen aan.

 • Permante werkgroepen krijgen vaste, voortdurende opdrachten van het EDI-comittee. Zoals het beheer van een nationaal sectoraal formaat zoals de Harmonized Order to Cash-berichten die in de FMCG & Foodservice sector gebruikt worden.
 • Tijdelijke werkgroepen krijgen specifieke opdrachten van het EDI-comittee. Dat kan bijvoorbeeld de uitwerking van een releasebeleid zijn.

De werkgroepen rapporteren aan het EDI-comittee . De leden van het comittee beslissen uiteindelijk of die voorgestelde oplossing al dan niet aanvaard wordt.

Alle leden van GS1 Belgilux kunnen van het EDI-comittee en de werkgroepen lid worden.

Er zijn 2 algemene voorwaarden waaraan de bedrijven wel moeten voldoen:

 • ze moeten één of meerdere GS1 EDI-standaarden effectief gebruiken
 • ze moeten zich engageren onder de vorm van een actieve participatie binnen het comittee en de werkgroepen.

Solutions providers kunnen geen lid worden van deze organen. Wanneer de besluitvorming rond een bepaald punt af is, worden zij wel over bepaalde ontwikkelingen per mail of afzonderlijke informatiesessies geïnformeerd.

EDI-committee

 • Opereert highlevel en is verantwoordelijk voor de opvolging van het EDI-luik van het meerjarenplan en informeert de RvB indien dit moet bijgestuurd worden
 • Richt werkgroepen op en valideert de voorstellen tot oplossing die vanuit die werkgroepen komen
 • Komt minimaal 2 maal per jaar bijeen
 • Één deelnemer per bedrijf dat lid is van GS1 Belgilux (maximaal 2 indien de verantwoordelijkheden in logistieke en financiële supply chain gesplitst zijn)
 • Deelnemer moet generalist zijn: kennis van zowel IT/EDI en bedrijfsprocessen is noodzakelijk.
 • Deelnemer moet de bevoegdheid hebben om namens zijn bedrijf over EDI-onderwerpen te beslissen.
 • Deelnemer is tweetalig, gezien alle deelnemers hun moedertaal mogen spreken.

Werkgroep

 • Is verantwoordelijk voor één project van het meerjarenplan
 • Komt zoveel als nodig samen om het project af te kunnen werken binnen de tijdspanne die door het EDI-comittee wordt voorgesteld.
 • Wordt opgericht bij opstart van het project en opgeheven na beëindiging ervan
 • Één of meerdere deelnemers per bedrijf dat lid is van GS1 Belgilux
 • Deelnemers moeten specialist zijn: detailkennis van IT/EDI en bedrijfsprocessen is noodzakelijk
 • Deelnemers moeten ook de interne projectverantwoordelijke zijn binnen hun bedrijf, indien het bedrijf deelneemt aan een piloot van het project

Voor meer info of het indienen van een kandidatuur, contacteer ons via fmcg-foodservice@gs1belu.org of bel +32 2 229 18 88.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer de sectorhelpdesk

fmcg-foodservice@gs1belu.org

+32 2 229 18 88