Wat is GS1 Barcodes?

GS1 Barcodes & Identificatie is het eerste en ongetwijfeld best gekende en meest verspreide GS1 product. De basis van het systeem bestaat uit het toekennen van wereldwijd unieke nummers - of GS1 identificatiesleutels - aan producten, plaatsen, logistieke eenheden, documenten, en nog veel meer.  Deze nummers kunnen weergegeven worden in barcodes.

GS1 Barcodes & Identificatie vindt men terug op consumentenartikelen, logistieke etiketten, kortingsbonnen, gewichtsartikelen, boeken en tijdschriften en zo meer.

Belangrijkste GS1 identificatiesleutels

Bedrijven en organisaties die gebruik willen maken van het GS1 identificatiesysteem, bekomen door lidmaatschap bij hun lokale GS1 organisatie een GS1 bedrijfsprefix. Dit is een internationaal uniek bedrijfsnummer dat deel uitmaakt van elke GS1 identificatiesleutel.

De vier belangrijkste GS1 identificatiesleutels zijn:

Wat wilt u identificeren? Voorbeelden 

Identificatiesleutels

Handels-eenheden

Koekjes verkocht in een fysieke winkel of in een webwinkel; een omdoos met 6 dozen koekjes. Global Trade Item Number (GTIN)
Logistieke eenheden Palletten, containers, rolcontainers. Serial Shipping Container Code (SSCC)
Partijen en plaatsen Opslagplaatsen, winkels, fabrieken, ziekenhuiskamers. Global Location Number (GLN)
Herbruikbare productdragers (Lege) paletten, kratten, vaten. Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Raadpleeg de internationale toekenningsregels voor het GTIN

Raagpleeg de internationale toekenningsregels voor het GLN

De GS1 identificatiesleutels vormen ook essentiële bouwstenen van de andere GS1 producten, namelijk GS1 EDI (elektronische communicatie), GS1 GDSN (gegevenssynchronisatie) en GS1 EPCglobal (identificatie met radiofrequentie).

Van nummer naar barcode

Een barcode is een vertaling van cijfers, letters en/of andere tekens in strepen en spaties, die door scanners gelezen kan worden. Hierbij worden de gegevens automatisch gecapteerd, waarna ze naar een computersysteem verstuurd worden voor verdere opslag en verwerking.  

Voor een overzicht van de verschillende GS1 barcodesymbolen, hun eigenschappen en toepassingen, klik door naar GS1 barcodesymbolen.

Waar nodig kan de barcode - naast een GS1 identificatiesleutel – ook andere gegevens weergeven zoals een lotnummer, een datum, een gewicht, en zo meer. 
 
Meer informatie?

 

 

Gerelateerde informatie